Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Vv7bqs1m1dppimHVDc1IMaM+X9KzFzTRq499AAAAABJRU5ErkJggg==

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZADOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

ZADANIA GMINNEGO

PN.: „PRZEBUDOWA DRÓG W MIWJSCOWOŚCI JANÓWKA W 2023 R. – ETAP I”

 

Termin realizacji zadania: 05.04.2023 – 30.11.2023

Całkowita wartość zadania: 950 000,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 475 000,00 zł.

Wkład własny Gminy Andrespol: 475 000,00 zł.

 

Planowany zakres inwestycji obejmuje przebudowę ul. Kresowej, Szmaragdowej, Bursztynowej w Janówce. Wszystkie te drogi stanowią drogi gminne.

Stan istniejący:

Wszystkie drogi są bez utwardzenia. Szerokość dróg jest zmienna, od 3,00 do 5,00 m. Warunki techniczne przedmiotowych dróg uległy na przestrzeni lat znacznemu pogorszeniu, w wyniku intensywnego użytkowania, miejscowego uzupełniania ubytków, a także działania warunków atmosferycznych, co stwarza duże niedogodności dla kierujących pojazdami. Stan ten wpływa nie tylko na komfort kierujących pojazdami, ale także na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Stan planowany:

W ramach prac przewiduje się wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego. Planowana jest szerokość tj. 3,60 m w dwóch ulicach tj. Szmaragdowa i ul. Bursztynowa natomiast 4,00 m w ul. Kresowej , pochylenia poprzeczne jednostronne, pochylenie podłużne dopasowane do niwelety istniejącej nawierzchni podłużne. Projektuje się utwardzenie poboczy kruszywem łamanym mechanicznie - szerokość pobocza 0,50 m. Dodatkowo w każdej z trzech ulic zostanie stworzony odcinek umożliwiający wyminięcie się dwóch pojazdów o szerokości 2,25 m.  Przeprowadzone zostaną także prace pomiarowe.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Soszka
    data wytworzenia: 2023-04-20
  • opublikował: Karolina Student
    data publikacji: 2023-04-20 15:20
  • zmodyfikował: Karolina Student
    ostatnia modyfikacja: 2023-04-20 15:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 610
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-20 15:21:36