Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Komisja Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa - skład:

 • Chojnacki Lech - Przewodniczący Komisji
 • Bojanowski Tomasz - Zastępca Przewodniczącego
 • Bulesowski Romuald - Członek Komisji
 • Gabara Wiesław - Członek Komisji
 • Garnys Paweł - Członek Komisji
 • Kisiel Piotr - Członek Komisji
 • Kwiecień Sławomir- Członek Komisji
 • Lubarski Wojciech - Członek Komisji
 • Melaniuk Patrycja - Członek Komisji
 • Rataj Agnieszka - Członek Komisji
 • Sawidzki Robert - Członek Komisji
 • Stefaniak Jacek - Członek Komisji
 • Turzyński Marian - Członek Komisji
 • Wiosna Andrzej - Członek Komisji

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-09-01 07:58

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia,
że obrady Komisji
Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa odbędą się w dniu 9 września 2022r. o godz. 9:00, w Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.

Proponowany porządek obrad:

1.   Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie:

a)   zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2022 rok;

b)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2022 – 2032;

c)   zmieniająca uchwałę nr LVI/467/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu;

d)  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

e)   zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

f)     zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miejscowości Andrespol;

g)   zmiany Strategii Rozwoju Miejscowości Wiśniowa Góra;

h)  zmieniająca uchwałę Nr XXVII/259/12 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrespol oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów przez operatorów i przewoźników, zmienioną uchwałą Nr L/490/18 Rady Gminy Andrespol z dnia 09 lutego 2018 r.;

i)    regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno – wypoczynkowego oraz ze znajdującego się tam zbiornika wodnego, to jest stawu nr 3 położonego w Justynowie przy ulicy Marysińskiej w Gminie Andrespol;

j)    sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych najemców, lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku położonym w Andrespolu przy ul. Fabrycznej 4 wraz ze sprzedażą udziałów w działce gruntu nr 348/26  na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych;

k)   nabycia przez Gminę Andrespol w drodze nieodpłatnego przekazania przez dotychczasowych współwłaścicieli prawa własności działki gruntu położonej w Justynowie;

l)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 188 położonej przy ul. Podleśnej w miejscowości Stróża.

 

2.   Wyrażenie opinii w sprawie:

a)     sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Andrespolu

b)     ponowne rozpatrzenie wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w Janówce przy ul. Wesołej – dz. nr 340 – po wyrażeniu opinii Rady Sołeckiej Sołectwa Janówka.

3.   Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2022-09-07 15:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4189
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-07 15:31:27