Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Informacje o opłatach

Tabela opłat za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Andrespol od 01.07.2021r.

 

Urząd Gminy w Andrespolu uprzejmie informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek mieszkańca przelewem bankowym lub w kasie Urzędu Gminy bez wezwania w następujących terminach:

 1. za miesiące styczeń i luty do 28 lutego danego roku,
 2. za miesiące marzec i kwiecień do 30 kwietnia danego roku,
 3. za miesiące maj i czerwce do 30 czerwca danego roku,
 4. za miesiące lipiec i sierpień do 31 sierpnia danego roku,
 5. za miesiące wrzesień i październik do 31 października danego roku,
 6. za miesiące listopad i grudzień do 30 grudnia danego roku.

W przypadku wystąpienia problemów z uiszczenia opłaty z uwagi na brak danych takich jak np. stawka opłat istnieje możliwość uzyskania ich pod numerem telefonu 42 2132 440 wew. 826 i 836 lub osobiście w Urzędzie Gminy Andrespol pok. nr 2.

 

W dniu 21 maja 2021 roku Rada Gminy Andrespol Uchwałą nr XXVIII/313/21 ( Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2021 r., poz.2650) ustaliła zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku w wysokości 3 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Zgodnie z powyższym od 1 lipca 2021 r. istnieje możliwość zgłaszania posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Posiadanie przydomowego kompostownika zgłasza się poprzez wypełnienie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Andrespolu osobiście, pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wysłać na adres e-mail: odpady@andrespol.pl bądź na skrzynkę podawczą ePUAP.

 

Urząd Gminy w Andrespolu apeluje o utrzymywanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych.
Zgodnie z Regulaminem utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol – każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do poniesienia kosztów wymiany pojemnika w przypadku jego uszkodzenia.

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2020-10-20 11:01
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-28 09:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18474
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-15 12:27:22