Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy: Barbara Mrozowska-Nieradko

tel: 42 235 27 56
E-mail: sekretarz@andrespol.pl

 

Do zakresu zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, a w szczególności:

 1. opracowanie projektów zmian Regulaminu;
 2. opracowanie projektów podziału Referatów na stanowiska pracy;
 3. opracowywanie zakresów czynności dla kierowników Referatów, koordynatorów zespołów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy;
 4. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
 5. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
  • Referatem USC, Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców,
  • Samodzielnym Stanowiskiem d/sOchrony Danych Osobowych i Informacji Publicznej,
  • Zespołem d/s Administracyjnych i Organizacyjnych;
 6. nadzór i koordynacja prac Zespołu d/s Kadr i Płac;
 7. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
 8. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał;
 9. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie;
 10. koordynacja i nadzór spraw związanych ze spisami z natury, ludności i rolnymi;
 11. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
 12. nadzór nad organizowaniem referendów i wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 13. analiza usług świadczonych przez Gminę oraz schematów organizacji dostarczania tych usług oraz możliwości doskonalenia świadczenia usług dostarczanych przez jednostki gminne i jednostki zależne;
 14. opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy, w tym opracowywanie programów operacyjnych do strategii;
 15. gromadzenie i analiza danych związanych z realizacja zadań strategicznych;
 16. opracowywanie zestawień i realizowanych działań strategicznych, ich analiza i raportowanie;
 17. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta Gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Student
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2020-06-02 13:32
 • zmodyfikował: Karolina Student
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-31 23:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8291
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-31 23:40:14