Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)
Wójt Gminy Andrespol przedstawia Radzie Gminy Andrespol Raport o stanie Gminy Andrespol za rok 2020. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2020. 

W debacie nad Raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Gminy Andrespol pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Andrespol, planowana jest na 25 czerwca 2021 roku. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2021 roku do godziny 15.00 w biurze Rady Gminy Andrespol ( ul.Rokicińska 126 pok. 10)

Metryka

  • opublikował: Michał Świderek
    data publikacji: 2021-06-11 11:41

Metryka

  • opublikował: Paweł Pierzchałka
    data publikacji: 2021-06-10 10:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2759
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-11 11:41:38