Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.andrespol.pl

Treść strony

Obrady XXXV sesji Rady Gminy Andrespol zaplanowano na dzień 24 luty 2021 rok godz. 10.30 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska 32 (budynek sali gimnastycznej).

 

 

Porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Andrespol

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXIV sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 20 stycznia 2021r.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach, decyzjach, zarządzeniach w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Andrespol o działalności między sesjami.
 8. Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok;
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2021 – 2031;
  3. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol;
  4. przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol;
  5. zakupu od osób fizycznych udziałów w działce gruntu położonej w Wiśniowej Górze;
  6. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody;
  7. ustalenia na rok 2021 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustalenia na rok 2021 form i specjalności objętych dofinansowaniem;
  8. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej;
  9. rozpatrzenie skargi.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.

 

 

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-02-18 15:00
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-18 15:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 456
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-18 15:01