Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Porządek obrad XLI sesji Rady Gminy Andrespol

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń sesji Rady Gminy Andrespol:
       - XXXIX z dnia 9 czerwca 2021r.
       - XL z dnia 25 czerwca 2021r.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach, decyzjach, zarządzeniach w okresie między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Andrespol o działalności między sesjami.
8. Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok;
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2021 – 2031;
c) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Andrespol nr V/44/19 z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespolem”, zmienioną uchwałą Rady Gminy Andrespol nr XVI/137/19 z dnia 11 grudnia 2019r.;
d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Głównej i Górnej w miejscowości Bedoń Przykościelny.


9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
  • opublikował: Paweł Pierzchałka
    data publikacji: 2021-07-23 13:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1811
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-23 13:43