Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Obrady XLIII Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Andrespol odbędą się w dniu 26 października 2021 roku o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126

Porządek obrad XLIII sesji nadzwyczajnej
Rady Gminy Andrespol
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok Urzędu Skarbowego.
6. Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok;
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2021 – 2031;
c) zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze na 2021 rok;
d) zmiany uchwały Nr XXXIII/268/20dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/320/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 czerwca 2021 roku;
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Parkowej w miejscowości Wiśniowa Góra;
f) zakupu udziału w działce gruntu położonej w Andrespolu;
g) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Andrespol;
h) zmiany uchwały Nr XXXIX/322/21 z dnia 9 czerwca 2021r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrespol.
7. Zamknięcie Sesji.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
  • opublikował: Paweł Pierzchałka
    data publikacji: 2021-10-22 16:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2532
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-22 16:05