Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Obrady LXVI sesji zaplanowano na dzień 12 kwietnia 2023 r. godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.

Porządek obrad LXVI sesji

Rady Gminy Andrespol

 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.  Wyznaczenie Sekretarza obrad.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z posiedzenia LXV sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 17 marca 2023 r.

5.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.  Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach, decyzjach, zarządzeniach w okresie między sesjami.

7.  Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Andrespol o działalności między sesjami.

8.  Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie:

 

a)  zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2023 rok;

b)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2023 – 2034;

c)  przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na   rekompensatę pieniężną na czas służby policjantów przekraczający normę czasu pracy w 2023 roku;

d)  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

e)  udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu;

f)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol";

g) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

h) zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Andrespol a osobą fizyczną;

i)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 670 położonej w rejonie ulicy Księdza Kanonika Bronisława Ciesielskiego w miejscowości Justynów;

j)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy ulicy Głównej 28 w miejscowości Justynów;

k) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ulicy Ludwików 1 w miejscowości Stróża;

l)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerze ewidencyjnym 87/1 i 87/5 położonych w rejonie ulicy Ludwików w miejscowości Stróża;

m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerze ewidencyjnym 90/1, 90/2, 91/1 oraz 91/2 położonych w rejonie ulicy Ludwików w miejscowości Stróża;

n) wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;

o)  ustalenia na rok 2023 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenia na rok 2023 form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.

9.  Sprawy różne i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie sesji.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
    data wytworzenia: 2023-04-06
  • opublikował: Karolina Student
    data publikacji: 2023-04-06 17:26
  • zmodyfikował: Karolina Student
    ostatnia modyfikacja: 2023-04-06 17:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10274
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-06 17:25:50