Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Komisja Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska - skład:

 • Bulesowski Romuald - Przewodniczący Komisji
 • Stefaniak Jacek - Zastępca Przewodniczącego
 • Bojanowski Tomasz - Członek Komisji
 • Kisiel Piotr - Członek Komisji
 • Kwiecień Sławomir- Członek Komisji
 • Lubarski Wojciech - Członek Komisji
 • Melaniuk Patrycja - Członek Komisji
 • Rataj Agnieszka - Członek Komisji
 • Sawidzki Robert - Członek Komisji
 • Stefaniak Jacek - Członek Komisji
 • Turzyński Marian - Członek Komisji
 • Wiosna Andrzej - Członek Komisji

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-09-01 07:59

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 9 września 2022r. o godz. 8:00, w  Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.

Proponowany porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)   określenia średniej ceny jednostki paliw na rok szkolny 2022/2023 w Gminie Andrespol dla rozliczenia rodzicom i opiekunom prawnym zwrotu kosztów dowozu przez nich dzieci do szkół i placówek oświatowych;

b)  zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/302/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli, zmienionej uchwałami Rady Gminy Andrespol Nr XXXVIII/321/09 z dnia 10 marca 2009 roku, Nr LXVIII/551/10 z dnia 11 października 2010 roku, Nr XXXIII/310/13 z 11 lutego 2013 roku, Nr XXXV/333/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku, Nr IV/41/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku, Nr XVIII/163/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku , Nr XIX/190/16 z dnia 16 lutego 2016 r. oraz Nr. XII/117/19 z dnia 17 września 2019r;

c)    zmiany uchwały LX/560/19 zmienionej uchwałą XXXIV/280/21 z dnia 20 stycznia 2020r. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

 

2.  Sprawy różne i wolne wnioski.

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2022-09-07 15:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3860
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-07 15:29:28