Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Andrespol, 19.07.2021 r.

 

O G Ł O S Z E N I E   W Ó J T A   G M I N Y   A N D R E S P O L

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol przy ul. Rokicińskiej 126 oraz na stronie internetowej Urzędu (https://www.bip.andrespol.pl/ ) wywieszony będzie w dniach  20.07.2021 r. – 09.08.2021 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do dzierżawy.

 

Andrespol, dnia 19.07.2021 r.

 

W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11 i poz. 234.) Wójta Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość stanowiącą mienie gminne:

 

 

Adres
nieruchomości
Nr działki Przeznaczenie
i okres dzierżawy
Powierzchnia
działki
Wysokość czynszu
dzierżawnego (netto)

Andrespol

 

ul. Ceramiczna

cz. dz.

71/52

plac zabaw dla dzieci

z przedszkola

"Mali Odkrywcy"

3 lata

300m²

345,30 zł

+ podatek VAT

rocznie

Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 31 marca w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  publikowany w Monitorze Polskim.

W przypadku, jeżeli wskaźnik wzrostu wartości cen towarów i usług publikowany w Monitorze Polskim będzie ujemny wówczas czynsz dzierżawny obowiązywał będzie w wysokości obowiązującej za poprzedni rok.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia     20.07.2021 r.   do dnia  09.08.2021 r.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Błażejweska
  • opublikował: Paweł Pierzchałka
  • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
    ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 11:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3132
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-22 11:14