Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

 Andrespol, dnia 19.01.2023 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol oraz na stronie internetowej Urzędu (https://www.bip.andrespol.pl/) wywieszony został od dnia 24.01.2023 r. do dnia 14.02.2023 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży oraz  dzierżawy.

 


Andrespol, dnia 19 stycznia 2023 r.

WYKAZ

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

nieruchomość stanowiąca mienie gminne - lokal nr 4 o powierzchni użytkowej 26,62 m2 z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 19,27 m2 wraz z udziałem 4589/23699 części w działce nr 137/2 o powierzchni 852 m2 położonej w Andrespolu, przy ul. Krótkiej 1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00040672/7, ww. działka przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Przewidziana jest do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz głównego najemcy.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 24.01.2023 roku do dnia 14.02.2023 roku.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) mogą składać wnioski do dnia 07.03.2023 r.


Andrespol, dnia 19.01.2023 r.

 

            W Y K A Z

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza się do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości stanowiące mienie gminne:

Adres nieruchomości

Nr działki

 

Przeznaczenie

i okres dzierżawy

Pow. działki

 

Wysokość czynszu dzierżawnego

brutto

Wiśniowa Góra

ul. Feliksińska

cz. dz. nr 12

ogród przydomowy

3 lata

500 m2

412,88zł

rocznie

Wiśniowa Góra

ul. Tuszyńska 93

cz. dz. nr

29/11

cel mieszkaniowy

3 lata

155 m2

319,96 zł

rocznie

Wiśniowa Góra

ul. Oficerska

 

cz. dz. nr

183/86

pod garaże

3 lata

11 stanowisk

20 m2

 

46,00 zł

miesięcznie za 1 st.

Justynów

ul. Główna 86

 dz. nr

672

boisko sportowe

3 lata

14190 m2

 

użyczenie

Wiśniowa Góra

ul. Zagajnikowa 16

cz. dz. nr

170/18

cel mieszkaniowy

3 lata

52 m2

107,33 zł

rocznie

ul. Justynów

ul. Mickiewicza

cz. dz. nr

961/3 i 921/8

ogród przydomowy

3 lata

566 m2

467,34 zł

rocznie

Wiśniowa Góra

ul. Prywatna

Cz.dz. nr

212/6

cel mieszkaniowy

3  lata

350 m2

722,53 zł

rocznie

Andrespol

ul. Podolska

cz. dz.

nr 366/3

cel mieszkaniowy

3  lata

2x120 m2

248,21 zł

rocznie x2

         Janówka

ul. Letniskowa

dz. nr

283

ogród przydomowy

3 lata

92 m2

75,97 zł

rocznie

Wiśniowa Góra

ul. Piekarnicza

 

cz. dz.

nr 317

 

cel mieszkaniowy

3  lata

 

18 m2

 

38,64 zł

rocznie

Wiśniowa Góra

ul. Tuszyńska 113

 

cz. dz. nr

39/19

 

działalność sportowa

3 lata

 

9440 m2

 

 

użyczenie

          Justynów

       ul.Hulanka

    cz. dz. nr

1396/1 I 1396/2

cel letniskowy

2 lata

1393m2

2614,74 zł

rocznie

         Justynów

       ul Hulanka

dz nr

1395/1 i 1395/2

cel letniskowy 2 lata

1335m²

2506,70zł

rocznie

Andrespol

ul. Młynarska

 

cz.dz.nr

64/40

 

pod pom. gospodarcze

3 lata

3,7 m2

 

82,47 zł

rocznie

         Justynów

       ul. Główna

Cz.dz.nr

1492/15

działalność handlowa

1 rok

20m²

245,38 zł

miesięcznie

        Andrespol

       ul. Krzywa

dz nr

340/2

Ogród przydomowy

133m²

109.82 zł

rocznie

         Justynów

       ul. Główna

Cz. dz nr

825

Działalność handlowa

3lata

20m²

304,44zł

miesięcznie

        Andrespol

     ul.Tuszyńska

dz nr

227/1

Cel usługowy(parking)

3 lata

147m²

58,71zł

miesięcznie

Wiśniowa góra

ul.M.Konopmickiej

cz dz nr

224

Cel mieszkaniowy

3lata

100m²

178,60zł

rocznie

Wiśniowa góra

       ul.Szkolna

cz dz nr

278

Cel letniskowy

3lata

60m²

121,63zł

rocznie

Justynów

ul.Marysińska

Cz dz nr

1307

Stawy rybne

3lat

 

użyczenie

           

Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 31 marca w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS publikowany w Monitorze Polskim.           

W przypadku, jeżeli wskaźnik wzrostu wartości cen towarów i usług publikowany w Monitorze Polskim będzie ujemny wówczas  czynsz dzierżawny obowiązywał będzie w wysokości obowiązującej za poprzedni rok.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 24.01.2023  roku  do dnia 14.02.2023  roku.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Świątek
    data wytworzenia: 2023-01-23
  • opublikował: Michał Świderek
    data publikacji: 2023-01-23 08:43
  • zmodyfikował: Michał Świderek
    ostatnia modyfikacja: 2023-01-23 08:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13742
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-23 08:44:58