Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

 Andrespol, dnia 23.08.2022 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol oraz na stronie internetowej Urzędu (https://www.bip.andrespol.pl/) wywieszony został od dnia 30.08.2022 r. do dnia 20.09.2022 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do  dzierżawy.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Świątek
  data wytworzenia: 2022-08-26
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2022-08-26 13:29
 • zmodyfikował: Karolina Student
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-26 14:28

Andrespol, dnia 23.08.2022 r.

 

W Y K A Z

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza się do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości stanowiące mienie gminne:

 • Andrespol Plac Bankowy 4 - dz. nr 410/51 zabudowana pawilonem handlowym o pow. użytkowej 29,4 m2 - przeznaczenie: działalność handlowa na okres 1 roku - powierzchnia działki 59 m2 - Wysokość czynszu dzierżawnego netto to 1.189,55 zł + podatek VAT miesięcznie
 • Andrespol ul. Rokicińska 126 - część dz. nr 410/33 - przeznaczenie: Posadowienie automatu biletowego 3 lata - powierzchnia dzialki 2 m2 - Wysokość czynszu dzierżawnego netto to użyczenie

Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 31 marca w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS publikowany w Monitorze Polskim.           

W przypadku, jeżeli wskaźnik wzrostu wartości cen towarów i usług publikowany w Monitorze Polskim będzie ujemny wówczas  czynsz dzierżawny obowiązywał będzie w wysokości obowiązującej za poprzedni rok.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 30.08.2022 roku  do dnia 20.09.2022 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Świątek
  data wytworzenia: 2022-08-26
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2022-08-26 13:29
 • zmodyfikował: Karolina Student
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-26 14:27

Andrespol, dnia 15.06.2022 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol oraz na stronie internetowej Urzędu (https://www.bip.andrespol.pl/) wywieszony został od dnia 21.06.2022 r. do dnia 12.07.2022 r. wykaz nieruchomości przewidzianej do darowizny.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Świątek
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-06-20 08:12
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-20 08:14

Andrespol, dnia 15 czerwca 2022 r.

WYKAZ

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

udział 1/2 części nieruchomości stanowiącej mienie gminne, położonej w Łodzi, przy ulicy Ziarnistej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 204/1, której całkowita powierzchnia wynosi 67947 m2 Księga wieczysta: LD1M/00362962/0, która nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przewidziany jest do zbycia w formie darowizny na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Andrespolu.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 21.06.2022 roku do dnia 12.07.2022 roku.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) mogą składać wnioski do dnia 02.08.2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Świątek
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-06-20 08:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11608
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-26 14:28:07