Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych

Na podstawie wniosku złożonego w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Andrespol otrzymała promesę wstępną oraz promesę inwestycyjną na realizację inwestycji np. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol”.

 

Kwota promesy to 9.994.000,00 zł.

Promesa wstępna została wystawiona 17 listopada 2021 r.

Promesa inwestycyjna została wystawiona 10 lutego 2022 r.

 

W dniu 10 lutego 2022 r. podpisano trzy umowy z Wykonawcami na realizację prac objętych inwestycją.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rafał Frankiewicz
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-02-18 14:09
 • gmina_andrespol

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-02-18 14:09
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-18 14:12

Dofinansowanie w ramach budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021:

Sołectwo Nowy Bedoń

Grafika: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

„ Doposażenie i doświetlenie skweru rekreacyjnego w Nowym Bedoniu „

zadanie zrealizowane przy udziale środków z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 oraz środków własnych Gminy Andrespol


Dofinansowanie w ramach budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021:

Sołectwo Kraszew  

Grafika: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

„ Doposażenie Uroczyska na terenie Sołectwa Kraszew „

zadanie zrealizowane przy udziale środków z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 oraz środków własnych Gminy Andrespol


Dofinansowanie w ramach budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021:

 Sołectwo Wiśniowa Góra