Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Dofinansowanie w ramach budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021:

Sołectwo Nowy Bedoń

Grafika: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

„ Doposażenie i doświetlenie skweru rekreacyjnego w Nowym Bedoniu „

zadanie zrealizowane przy udziale środków z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 oraz środków własnych Gminy Andrespol


Dofinansowanie w ramach budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021:

Sołectwo Kraszew  

Grafika: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

„ Doposażenie Uroczyska na terenie Sołectwa Kraszew „

zadanie zrealizowane przy udziale środków z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 oraz środków własnych Gminy Andrespol


Dofinansowanie w ramach budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021:

 Sołectwo Wiśniowa Góra