Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Andrespol, dnia 21 lipca 2022 roku

Znak: RGP. 6840.P.7-8.2022

 

 Wójt Gminy Andrespol

ogłasza:

 

drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych:

 

·      w Bedoniu Przykościelnym:

 

- przy ul. Wiśniowej 7 - przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 45/2 o powierzchni 701 m2- LD1M/00131235/7 - przez przedmiotową nieruchomość przebiega magistrala wodociągowa 800 oraz 1000 wraz ze strefami ograniczonego użytkowania -  cena wywoławcza:                                   78.000,- zł netto

                                                                                                          95.940,- zł brutto

·        w Justynowie:

 

- przy ul. Bedońskiej 51 – przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 1493/14 o powierzchni 1335 m2 - LD1M/00041683/4 - przez przedmiotową nieruchomość przebiega sieć energetyczna średniego napięcia 15 kV - cena wywoławcza:                                                                                           186.000,- zł netto

                                                                                                                 228.780,- zł brutto

 

 

Postąpienie przy licytacji ww. działki numer 45/2 położonej w Bedoniu Przykościelnym wynosi 2.000,- zł netto, natomiast przy licytacji ww. działki numer 1493/14 położonej w Justynowie wynosi 3.000,- zł netto.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27  września 2022 roku w budynku Urzędu Gminy Andrespol - sala posiedzeń, I piętro, w godzinach:

10:00 – na sprzedaż ww. działki numer 45/2 położonej w Bedoniu Przykościelnym,

10:30 – na sprzedaż ww. działki numer 1493/14 położonej w Justynowie.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej brutto działki przelewem na konto BS Andrespol  65 8781 0006 0000 0130 2000 0130 - do dnia 20 września 2022 roku.

Wpłaty ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości po odliczeniu wadium należy dokonać w terminie 30 dni od dnia przetargu przelewem na konto BS Andrespol 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020.

Niedotrzymanie terminu wpłaty ustalonej ceny sprzedaży powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie nabędą działek w formie przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3-ch dni po zakończeniu przetargu, przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu.

Informację w sprawie lokalizacji działek można uzyskać w Urzędzie Gminy Andrespol pod numerem tel.                 (42) 213-24-40 wew. 852 lub 815 w godzinach: pn., śr., czw., 07:30 - 15:30, wt. 08:00 - 17:00,  pt. 07:30 - 14:30.

Przetarg zostanie uznany za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Cena brutto osiągnięta w przetargu,  płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej sprzedaży.

 

Metryka

  • opublikował: Michał Świderek
    data publikacji: 2022-07-25 12:00
  • zmodyfikował: Michał Świderek
    ostatnia modyfikacja: 2022-07-25 12:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10076
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-25 12:31:56