Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Andrespol, dnia 25.05.2023 r.

Znak: RGP. 6845.1.2023

               Wójt Gminy Andrespol

ogłasza

pierwszy nieograniczony przetarg ustny

 

na wysokość czynszu dzierżawnego dla nieruchomości położonej w Andrespolu przy Placu Bankowym nr 4, będącej własnością Gminy Andrespol.

 

 1. Przetarg dotyczy wydzierżawienia na okres 3 lat, w celu prowadzenia działalności handlowo-usługowej, nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 29,4 m² położonej w Andrespolu przy Placu Bankowym nr 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 410/51 o pow. 59 m2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr LD1M/00054736/5.
 2. Przetarg odbędzie się dnia 12 lipca 2023 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Andrespol, ul. Rokicińska 126 – sala posiedzeń I piętro.
 3. Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 1000,00 złotych netto plus 23% VAT.
 4. Postąpienie przy licytacji miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 20,- zł. netto.
 5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 3000,00 złotych przelewem na konto Gminy Andrespol w Banku Spółdzielczym w Andrespolu numer rachunku bankowego:  65 8781 0006 0000 0130 2000 0130

– do dnia 05 lipca 2023 roku.

 1. Wadia w obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, listach gwarancyjnych lub wekslach nie będą przyjmowane.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.
 3. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu.
 4. Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 5. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 7 dni od dania rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy.
 6. Z lokalizacją obiektu oraz projektem umowy dzierżawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Andrespol, pokój 28, II piętro, tel. (42) 235-27-21 w godz. 7.30 – 15.30, wtorki 8.00 – 17.00, piątki 7.30-14.30
 7. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się bez uprzedzenia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 10, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Przetarg zostanie uznany za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Naskiewicz
  data wytworzenia: 2023-05-29
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-05-30 09:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13770
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-30 09:00:33