Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.andrespol.pl

Treść strony

Andrespol, dnia 28 stycznia 2021 roku

Znak: RGP. 6840.P.1-4.2021

 

 Wójt Gminy Andrespol

ogłasza: 

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych:

 

  • w Wiśniowej Górze:

 

- przy ul. Wspólnej - przeznaczonej w części pod zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, działka nr 344 o powierzchni 737 m2 - LD1M/00315657/5-  cena wywoławcza:

89.000,- zł netto

109.470,- zł brutto

 

- przy ul. Wspólnej - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki: nr 182/4 o powierzchni 761 m2 LD1M/00304978/1 oraz nr 343 o powierzchni 106 m2 LD1M/00023507/5, stanowiące całość gospodarczą o łącznej powierzchni 867 m2– cena wywoławcza:

99.000,- zł netto

121.770,- zł brutto

 

- przy ul. Oficerskiej - przeznaczonej pod usługi turystyczne, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, działka nr 183/57 o powierzchni 959 m2, LD1M/00044249/1 - cena wywoławcza:

116.000,- zł netto

142.680,- zł brutto

 

 

  • w Justynowie:

- przy ul. Zielonej - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, działka nr 99/8 o powierzchni 554 m2 - LD1M/00093721/2 - cena wywoławcza:

53.000,- zł netto

65.190,- zł brutto

 

 

Postąpienie przy licytacji ww. działki nr 99/8 położonej w Justynowie wynosi 1.000,- zł netto, natomiast przy licytacji pozostałych ww. działek oraz nieruchomości postąpienie wynosi 2.000,- zł netto.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2021 roku w budynku Urzędu Gminy Andrespol - sala posiedzeń, I piętro, w godzinach:

10:00 – na sprzedaż ww. działki nr 344

10:30 – na sprzedaż ww. nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki nr: 182/4 i 343

11:00 – na sprzedaż ww. działki nr 183/57

11:30 – na sprzedaż ww. działki nr 99/8

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej brutto działki (nieruchomości)  przelewem na konto BS Andrespol  65 8781 0006 0000 0130 2000 0130 - do dnia 11 marca 2021 roku.

Wpłaty ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości po odliczeniu wadium należy dokonać w terminie 30 dni od dnia przetargu przelewem na konto BS Andrespol 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020.

Niedotrzymanie terminu wpłaty ustalonej ceny sprzedaży powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie nabędą działek w formie przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3-ch dni po zakończeniu przetargu przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu.

Informację w sprawie lokalizacji działek można uzyskać w Urzędzie Gminy Andrespol pokój nr 24 lub 27, II piętro, tel. (42) 213-24-40 wew. 852 lub 815 w godzinach: pn., śr., czw., 07:30 - 15:30, wt. 08:00 - 17:00, pt. 07:30 - 14:30.

Przetarg zostanie uznany za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą. 

Metryka

  • opublikował: Paweł Pierzchałka
  • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
    ostatnia modyfikacja: 2021-02-01 08:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1100
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-01 08:24