Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Komisja Rewizyjna - skład:

 • Kisiel Piotr - Przewodniczący Komisji
 • Melaniuk Patrycja - Zastępca Przewniczącego
 • Bulesowski Romuald - Członek Komisji
 • Chojnacki Lech - Członek Komisji
 • Gabara Wiesław - Członek Komisji
 • Garnys Paweł - Członek Komisji
 • Rataj Agnieszka - Członek Komisji

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-09-01 07:59
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-22 16:55

 

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że obrady Komisji Rewizyjnej odbędą się w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Podsumowanie prac Komisji Rewizyjnej związanych z oceną sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrespol za rok 2022.
 2. Zapoznanie Komisji z protokołem z przeprowadzonej kontroli finansowej sprawozdań finansowych za 2022 rok w Urzędzie Gminy, z analizą łącznego bilansu jednostek budżetowych i zakładu budżetowego oraz informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Zapoznanie Komisji z Uchwałą Nr V/96/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Andrespol z wykonania budżetu za 2022 rok.
 4. Przyjęcie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2022 rok.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Andrespol:

a)     w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Andrespol za rok 2022;

b)      w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Andrespol z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.

 1. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
  data wytworzenia: 2023-05-29
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-05-29 19:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7599
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-29 19:14:45