Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Komisja Rewizyjna - skład:

 • Kisiel Piotr - Przewodniczący Komisji
 • Melaniuk Patrycja - Zastępca Przewniczącego
 • Bulesowski Romuald - Członek Komisji
 • Chojnacki Lech - Członek Komisji
 • Gabara Wiesław - Członek Komisji
 • Garnys Paweł - Członek Komisji
 • Rataj Agnieszka - Członek Komisji

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-09-01 07:59
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-22 16:55

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że obrady Komisji Rewizyjnej odbędą się w dniu 25 maja 2022 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.

Proponowany porządek obrad:
1. Podsumowanie prac Komisji Rewizyjnej związanych z oceną sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrespol za rok 2021.
2. Zapoznanie Komisji z protokołem z przeprowadzonej kontroli finansowej sprawozdań finansowych za 2021 rok w Urzędzie Gminy, z analizą łącznego bilansu jednostek budżetowych i zakładu budżetowego oraz informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
3. Zapoznanie Komisji z Uchwałą Nr V/62/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Andrespol z wykonania budżetu za 2021 rok.
4. Przyjęcie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2021 rok.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Andrespol w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Andrespol za rok 2021;
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Andrespol z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-05-23 15:17

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że obrady Komisji Rewizyjnej odbędą się w dniu 12 maja 2022 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.

Proponowany porządek obrad:
1. Kontrola sprawozdań finansowych.
2. Kontrola wykonania dotacji inwestycyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2021 r.
3. Kontrola wydanych zarządzeń przez Wójta Gminy.
4. Sprawy różne i Wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-05-09 09:12

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że obrady Komisji Rewizyjnej odbędą się w dniu 11 maja 2022 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.

Proponowany porządek obrad:
1. Kontrola sprawozdań finansowych.
2. Kontrola wydatków w zakresie modernizacji dróg gminnych w 2021 r.
3. Kontrola wydatków bieżących i inwestycyjnych w zakresie bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
4. Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Sprawy różne i Wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-05-09 09:11

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że obrady Komisji Rewizyjnej odbędą się w dniu
27 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.

Proponowany porządek obrad:

 1. Kontrola realizacji inwestycji – Budowa kanalizacji sanitarnej w Janówce.
 2. Przyjęcie tematów kontroli związanych z rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrespol za rok 2021 w ramach absolutorium Wójta Gminy.
 3. Sprawy różne i Wolne wnioski.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-04-25 15:18

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że obrady Komisji Rewizyjnej odbędą się w dniu 24 marca 2022r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Andrespol ul. Rokicińska 126

Proponowany porządek obrad:
1. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Andrespol na rok 2022.
2. Sprawy różne i Wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-03-22 16:54

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że obrady Komisji Rewizyjnej odbędą się w dniu 15 października 2021 r. o godz. 8:30 w Urzędzie Gminy Andrespol ul. Rokicińska 126.

Proponowany porządek obrad:
1. Kontrola wydatków i wpływów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Andrespol.
2. Sprawy różne i Wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-10-13 15:02
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-13 15:02

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że obrady Komisji Rewizyjnej odbędą się w dniu 29 września 2021 r. o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy Andrespol ul. Rokicińska 126.

Proponowany porządek obrad:

 1. Kontrola realizacji inwestycji w zakresie budowy i remontów dróg gminnych w 2020 roku.
 2. Kontrola wydatków z budżetu w Samorządowych Przedszkolach - Andrespol i Justynowie przy ul. Kasprzaka.
 3. Sprawy różne i Wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-09-24 12:15
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-24 12:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5857
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-23 15:17:56