Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Komisja Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska - skład:

 • Bulesowski Romuald - Przewodniczący Komisji
 • Stefaniak Jacek - Zastępca Przewodniczącego
 • Bojanowski Tomasz - Członek Komisji
 • Kisiel Piotr - Członek Komisji
 • Kwiecień Sławomir- Członek Komisji
 • Lubarski Wojciech - Członek Komisji
 • Melaniuk Patrycja - Członek Komisji
 • Rataj Agnieszka - Członek Komisji
 • Sawidzki Robert - Członek Komisji
 • Stefaniak Jacek - Członek Komisji
 • Turzyński Marian - Członek Komisji
 • Wiosna Andrzej - Członek Komisji

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-09-01 07:59

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska
odbędzie się w dniu 9 marca 2023r. o godz. 9:00,
w  Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.

Proponowany porządek obrad: 

1.   Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)   ustalenia na rok 2023 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenia na rok 2023 form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane;

b)  określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia  zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Andrespol do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023;

c)   zmieniająca uchwałę nr XXXVI/295/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol;

d)  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Andrespol na 2023 r. 

e)   podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu „  na lata 2019 – 2023.

 

2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2022-09-07 15:29
 • zmodyfikował: Michał Świderek
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-07 16:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5103
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-07 16:47:45