Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Gospodarka niskoemisyjna

Odnawialne źródła energii

 

Termin realizacji zadania: 2021-05-31– 2022-09-30

Całkowita wartość zadania: 1 901 976,09 zł.

Dofinansowanie: 1 382 100,00 zł.

 

„OZE w Gminie Andrespol”

Realizacja projektu „OZE w gminie Andrespol”  wpłynie na zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Osiągnięcie tego celu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej regionu oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego poprzez uniezależnienie się od dostaw energii z konwencjonalnych źródeł zewnętrznych. Ponadto osiągnięcie tego celu przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez ograniczenie poboru energii z konwencjonalnych źródeł zewnętrznych. Funkcjonowanie projektu będzie miało długoterminowe skutki w zakresie poprawy jakości środowiska naturalnego oraz rozwoju gminy Andrespol w kierunku niskoemisyjnym, zwiększy się również atrakcyjność gospodarcza regionu. Atrakcyjność obszaru i przyjazne otoczenie przyciągnie inwestorów i zachęci do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Andrespol.

 

Zakres rzeczowy obejmuje montaż 140 instalacji paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Andrespol. W ramach projektu zostaną także poniesione wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski oraz promocję projektu. Zakres ten będzie wystarczający do osiągnięcia założonych celów projektu. Interesariuszami projektu są w szczególności mieszkańcy gminy. Grupy te w szczególności odczują efekty projektu poprzez poprawę warunków mieszkaniowych oraz środowiska za pomocą zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W wyniku realizacji projektu szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosił będzie 256,18 ton równoważnika co2/rok.          

 

                  

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 650
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-15 12:38:22