Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Vv7bqs1m1dppimHVDc1IMaM+X9KzFzTRq499AAAAABJRU5ErkJggg==

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZADOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

ZADANIA GMINNEGO

PN.: „REMONT DRÓG W MIEJSCOWOŚCI JUSTYNÓW W 2022 R. – ETAP I”

 

Termin realizacji zadania: 07.04.2022 – 30.11.2022

Całkowita wartość zadania: 913 890,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 548 334,00 zł.

Wkład własny Gminy Andrespol: 365 556,00 zł.

 

Planowany zakres inwestycji obejmuje remont ul. Ludowej, Północnej, Zachodniej, Górnej, Makowej oraz Malinowej. Wszystkie te drogi stanowią drogi gminne.

Stan istniejący:

Wszystkie drogi są utwardzone, a ich nawierzchnia pokryta jest mieszanką bitumiczną. Szerokość dróg jest zmienna, od 3,5 do 4,5 m. Warunki techniczne przedmiotowych dróg uległy na przestrzeni lat znacznemu pogorszeniu, w wyniku intensywnego użytkowania, miejscowego uzupełniania ubytków, a także działania warunków atmosferycznych, co stwarza duże niedogodności dla kierujących pojazdami. Stan ten wpływa nie tylko na komfort kierujących pojazdami, ale także na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Stan planowany:

Główne parametry dróg oraz pobocza pozostaną niezmienione, a wszelkie prace będą miały na celu odtworzenie stanu pierwotnego. Szerokość dróg zostanie zachowana, jak również ich klasa oraz nośność. Wykonane zostanie lokalne uzupełnienie ubytków, nowa warstwa ścieralna z  mieszanek mineralno - bitumicznych (mieszanka asfaltowa) o grubości 5 cm, wyregulowane zostaną studzienki, a także utwardzone pobocze (tłuczeń). Przeprowadzone zostaną także prace pomiarowe.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Soszka
  • opublikował: Paweł Pierzchałka
    data publikacji: 2022-04-11 11:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1289
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-11 11:44:21