Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Przebudowa ciągu ulic: Nowa, Bukowa, Okrężna w Justynowie i Zielonej Górze

Flaga i Godło Polski

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZADOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

ZADANIA GMINNEGO

PN.: „PRZEBUDOWA CIAGU ULIC: NOWA, BUKOWA, OKRĘŻNA W JUSTYNOWIE I ZIELONEJ GÓRZE”

 

Termin realizacji zadania: 28.10.2021 – 31.12.2023

Całkowita wartość zadania: 2 149 000,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 922 600,00 zł.

Wkład własny Gminy Andrespol: 1 226 400,00 zł.

 

Planowany zakres prac obejmuje poszerzenie odcinkami nawierzchni do szerokości 4,5 m (z odcinkowym przewężeniem z uwagi na brak możliwości zachowania szerokości), frezowanie poboczy, korytowanie nawierzchni z zagęszczeniem podłoża w miejscach poszerzenia, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz warstwy wiążącej i ścieralnej. Odcinkowo zostanie także wykonana kanalizacja deszczowa w ul. Nowej na jej I i III części.

Przyjęte rozwiązania:

  1. Nowa - szerokość drogi 4 m, warstwa wiążąca i ścieralna wraz z utwardzeniem pobocza. Wykonana zostanie także kanalizacja deszczowa na środkowym i końcowym odcinku drogi. Środkowy odcinek będzie odwadniany powierzchniowo.
  2. Bukowa - szerokość drogi 4,5 m, warstwa wiążąca i ścieralna wraz z utwardzeniem pobocza.
  3. Okrężna - szerokość drogi 4,5 m, warstwa wiążąca i ścieralna wraz z utwardzeniem pobocza. Wykonane zostanie także poszerzenie, z pierwotnych 4 m do 4,5 m.

Opisywany zakres prac pozwoli uzyskać przez drogę parametry niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej obsługi uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców. Zły stan techniczny oraz niewystarczające odwodnienie drogi stwarzało liczne zagrożenia dla pojazdów oraz pieszych - omijanie ubytków w jezdni, zastojów wody zwiększało ryzyko wypadków i potrąceń, zmniejszając tym samym komfort korzystania z drogi. Wszystko to przekładało się także na sytuację społeczno-gospodarczą obszaru. Poprawa jakości nawierzchni zwiększy nie tylko warunki życia mieszkańców nieruchomości położonych wzdłuż drogi, ale także przyczyni się do lepszej sytuacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą w okolicy.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Soszka
  • opublikował: Paweł Pierzchałka
    data publikacji: 2021-11-18 08:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3069
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-18 08:25:03