Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Świat dla przedszkolaka – przedszkolak dla świata

Loga: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Promuje łódzkie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt pn. „Świat dla przedszkolaka – przedszkolak dla świata” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Harmonogram zajęć

Rozpoczęcie funkcjonowania przedszkola: 19 września 2016 r.

Godziny otwarcia przedszkola: od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 17:00.

Godziny realizacji podstawy programowej: od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 13:00.

Godziny prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej: poniedziałek w godz. 13:30-14:30 (gr. I) oraz środa13:30-14:30 (gr. II). Prowadząca p. mgr. Agnieszka Dudek.

Godziny prowadzenia zajęć z terapii logopedycznej: środa w godz. 13-16:00. Prowadząca p. mgr. Joanna Żurawska.

 

Informacje o projekcie:

Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji

Poddziałanie: XI.1.1 Edukacja przedszkolna

 

Beneficjent: Gmina Andrespol

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.08.2017

 

Cel projektu

Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji przedszkolnej i poprawa szans edukacyjnych w okresie od 1.09.16r. do 31.08.17r. dla 25 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gm. Andrespol. Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy SP w Wiśniowej Górze, zapewnienie wysokiej jakości edukacji i rozszerzenie oferty oddziału o terapię logopedyczną i gimnastykę korekcyjną. Zakładając utworzenie nowych miejsc, projekt umożliwi objęcie większej liczby dzieci usługami edukacji przedszkolnej. Wysoka jakość edukacji zostanie zapewniona poprzez wyposażenie oddziału m.in. w meble, pomoce dydaktyczne, w tym zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania oraz dostosowanie oferty edukacyjnej oddziału do potrzeb rozwoju psychofizycznego dzieci. W ten sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celu RPO WŁ.   

 

Planowane efekty

Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy SP w Wiśniowej Górze, które podniosły wiedzę i umiejętności w obszarach edukacyjnych wychowania przedszkolnego o min. 25% w wyniku udziału w projekcie realizowanym od 1.09.2016 do 31.08.2017: 25 osób (18 dziewczynek, 7 chłopców).

Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy SP w Wiśniowej Górze, u których nastąpiła korekcja wad wymowy o min. 10% w wyniku uczestnictwa w zajęciach z logopedii w projekcie realizowanym od 1.09.2016 do 31.08.2017: 6 osób (4 dziewczynki, 2 chłopców).

Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy SP w Wiśniowej Górze, u których nastąpiła poprawa sprawności ogólnej i postawy o min. 15% w wyniku uczestnictwa w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej w projekcie realizowanym od 1.09.2016 do 31.08.2017: 25 osób (18 dziewczynki, 7 chłopców).

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie: 25 szt.

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 25 osób.

Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego objętych wsparciem, zlokalizowanych na obszarach wiejskich: 1 szt.

Liczba utworzonych na terenie gm. Andrespol oddziałów przedszkolnych przy SP wyposażonych w sprzęt, pomoce dydaktyczne i meble w ramach projektu realizowanego w okresie 1.09.2016-31.08.2017: 1 szt.

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym z gm. Andrespol objętych edukacją przedszkolną na obszarze wiejskim poprzez utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu realizowanego od 1.09.2016 do 31.08.2017: 25 osób (18 dziewczynek, 7 chłopców).

Liczba godz. w ramach podstawy programowej na 1 uczestnika dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy SP w Wiśniowej Górze w projekcie realizowanym w okresie 1.09.2016-31.08.2017: 1000 godz.

Liczba godz. zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy SP w Wiśniowej Górze w projekcie realizowanym w okresie 1.09.2016-31.08.2017: 170 godz.

Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego objętych wsparciem, które nie korzystały ze środków EFS w latach 2007 – 2013 w ramach Poddziałania 9.1.1: 1 szt.

 

Wartość projektu

470 381,53 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich

399 824,30 zł.


 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Soszka
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-11-16 12:01
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-22 10:39

Załączniki

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-11-16 12:08
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-16 12:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4161
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-22 10:39:37