Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Zgłoszenie urodzenia dziecka: osobiście lub drogą elektroniczną
 2. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

Oświadczenia te muszą być złożone osobiście przez oboje rodziców przed kierownikiem USC.

 1. Przyjmowanie oświadczeń o wyborze lub zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa.

Przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem USC zgodne oświadczenia o wyborze nazwiska dla dziecka, jeżeli nazwisko to nie zostało przez nich wskazane przy ślubie, albo o zmianie nazwiska dziecka wskazanego przez nich przy ślubie.

 1. Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka w terminie 6 m-cy od dnia rejestracji.

Jeżeli rodzice dziecka chcą zmienić dziecku imię (imiona) wpisane do aktu urodzenia, mogą to uczynić w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu, składając wspólne oświadczenie przed kierownikiem USC.

Informacje uzupełniające

 • Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego według miejsca urodzenia dziecka. Jeżeli dziecko urodziło się na terenie gminy Andrespol, zgłosić urodzenie należy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Andrespolu osobiście lub drogą elektroniczną:
  • zgłoszenie osobiste
  • zgłoszenie elektroniczne - dokonuje go matka lub ojciec dziecka, którego ojcostwo jest prawnie ustalone, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

Elektroniczny dokument – przesłany na skrzynkę Gov (ePUAP) jest dokumentem elektronicznym XML lub PDF. Nie drukuj go – przekazuj tylko w tej postaci. Wydruk nie ma mocy prawnej.

 • Po dokonaniu rejestracji elektronicznej odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany w postaci papierowej z urzędu i wysyłany pocztą na adres korespondencyjny lub w formie dokumentu elektronicznego przez skrzynkę ePUAP, w zależności od wyboru osoby dokonującej elektronicznego zgłoszenia urodzenia. W analogiczny sposób kierownik urzędu stanu cywilnego przesyła powiadomienie o nadaniu numeru PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu dziecka, jeśli dziecko zostało zameldowane.
 • Dokument wydany w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym uzyskany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP może być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.
 • Zgłoszenia należy dokonać w terminie:
  • dla dziecka żywego - 21 dni
  • dla dziecka martwo urodzonego - 3 dni

Po upływie tych terminów, kierownik USC sporządza akt urodzenia z urzędu.

Termin realizacji:

Bez zbędnej zwłoki

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego w Andrespolu
Rokicińska 126
95-020 Andrespol

 

Pokój nr 4, 42 213-47-17

Opłaty:

Akt urodzenia sporządza się nieodpłatnie.

Oświadczenia o uznaniu ojcostwa przyjmowane są nieodpłatnie.

Przyjęcie oświadczeń o zmianie lub wyborze nazwiska dla pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa – 11 zł.

Przyjęcie oświadczeń o zmianie imienia dziecka w terminie 6 m-cy od dnia rejestracji – 11 zł.

Opłaty należy wnosić na konto Urzędu Gminy w Andrespolu o numerze: 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020

Wymagane dokumenty:

 • Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) osoby osobiście zgłaszającej urodzenie albo osób składających oświadczenia
 
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej (jeżeli jest konieczna)
 
 • Cudzoziemcy obowiązani są okazać paszporty oraz - o ile ich dziecko przyszło na świat w małżeństwie - dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa
 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Rostkowska
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-07-23 08:30
 • zmodyfikował: Michał Świderek
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-20 14:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5692
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-20 14:29:48