Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Uzupełnienie aktów stanu cywilnego

Sposób załatwienia sprawy:

Uzupełnianie brakujących danych w aktach stanu cywilnego.

Informacje uzupełniające:

 • Podstawą do uzupełnienia są:
  • akty zbiorowe
  • inne akty stanu cywilnego
  • inne dokumenty mające wpływ na stan cywilny
  • z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, uznanymi w państwie wystawienia jako akt stanu cywilnego
  • z zagranicznymi dokumentami potwierdzającymi stan cywilny, wydanymi w państwie, który nie prowadzi rejestracji stanu cywilnego

o ile stwierdzają one zdarzenia wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych

 • Uzupełnienia dokonuje kierownik USC, który ten akt sporządził.
 • Uzupełnienie następuje w formie czynności materialno-technicznej.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki

Uzupełnienie następuje w formie czynności materialno-technicznej po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz po analizie danych zawartych w aktach stanu cywilnego będących podstawą uzupełnienia.

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego w Andrespolu
Rokicińska 126
95-020 Andrespol

Pokój nr 4, 42 213-47-17

Opłaty:

Opłata skarbowa wnoszona przy składaniu wniosku o uzupełnienie.
Po dokonaniu czynności wydany zostaje odpis zupełny aktu.

39 zł

Nr konta do wniesienia opłaty skarbowej: 28 8781 0006 0000 0130 2000 002

Wymagane dokumenty:

 • Podanie 
  • opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
  • przez ePUAP - elektroniczną skrzynkę podawczą UMŁ znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP (UWAGA! Podanie złożone w formie elektronicznej bez dokumentów oryginalnych będzie zawierało braki formalne).
  • osobiście
  • korespondencyjnie
  • za pośrednictwem konsula
  • za pośrednictwem pełnomocnika (opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł, chyba że udzielone zostanie m.in. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu (...), zgodnie z tabelą opłat skarbowych – część IV załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej)
  • elektronicznie - podania przesłanego w postaci elektronicznej (art. 63 §3a kpa)
   • opatrzonego bezpiecznum podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
   • przez ePUAP - elektroniczną skrzynkę podawczą UMŁ znajdującą się na Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP (UWAGA! Podanie złożone w formie elektronicznej bez dokumentów oryginalnych będzie zawierało braki formlane)
 

 

 • Potwierdzenie wniesienia opłaty
 

W przypadku polskich aktów stanu cywilnego, Wnioskodawca wskazuje, w których urzędach stanu cywilnego w kraju znajdują się wcześniejsze akty dla osoby, której akt ma zostać uzupełniony, a także gdzie znajdują się akty stanu cywilnego jej wstępnych.

 • W zależności  od aktu, który ma być uzupełniony podstawę uzupełnienia stanowić mogą odpowiednie akty stanu cywilnego według poniższych wskazówek:
  • akt małżeństwa rodziców (dotyczy uzupełnienia aktu urodzenia)
  • akt urodzenia ojca (dotyczy uzupełnienia aktu urodzenia)
  • akt urodzenia matki (dotyczy uzupełnienia aktu urodzenia)
  • akt urodzenia żony (dotyczy uzupełnienia aktu małżeństwa)
  • akt urodzenia męża (dotyczy uzupełnienia aktu małżeństwa)
  • akt małżeństwa (dotyczy uzupełnienia aktu zgonu)
  • akt urodzenia osoby zmarłej (dotyczy uzupełnienia aktu zgonu)
 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Rostkowska
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-07-23 07:56
 • zmodyfikował: Michał Świderek
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-20 14:28

Dokumenty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Rostkowska
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-07-23 07:56
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6740
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-20 14:28:23