Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

DYSTRYBUCJA WĘGLA

Informacja

 

W związku ze słabnącym zainteresowaniem Mieszkańców Gminy zakupem węgla po cenach preferencyjnych uprzejmie prosimy wszystkie osoby zainteresowane zakupem węgla w ramach limitu 3 ton na gospodarstwo domowe, a w szczególności osoby, które już złożyły wnioski o zakup preferencyjny,
o wpłacanie należnych kwot na  konto Gminy Andrespol :

07 8781 0006 0000 0130 2000 0010

w tytule wpłaty proszę umieścić zapis:  wpłata za węgiel,  imię i nazwisko wpłacającego.

Wysokość kwoty należnej wynika z pomnożenia ilości węgla na które zostało złożone zapotrzebowanie i kwoty 1900 zł  za tonę.

Kwota ta nie obejmuje kosztów dowozu węgla ze składu do miejsca zamieszkania odbiorcy.

Urząd Gminy będzie dokonywał zakupów węgla w kopalni, w sortymencie wskazanym przez mieszkańców we wniosku, wyłącznie po dokonaniu wpłaty.

Skład rozpocznie dostawę węgla w max terminie 2 tygodni od dokonania wpłaty, po telefonicznym uzgodnieniu z Państwem zasad i terminów dostawy węgla.

 


Informacja dla osób, które złożyły wniosek o zakup węgla w 2022 r.

W związku ze wznowieniem dostaw węgla w sortymencie orzech i kostka prosimy osoby,
które złożyły wniosek o zakup "orzecha" lub "kostki" w 2022 r.
o dokonywanie wpłat w wysokości 1900 zł za tonę na konto Gminy Andrespol

07 8781 0006 0000 0130 2000 0010

w tytule wpłaty proszę umieścić zapis:  wpłata za węgiel, imię i nazwisko wpłacającego,
lub osoby na rzecz której dokonywana jest wpłata.

Osoby, które dokonają wpłaty, po zweryfikowaniu prawa do zakupu węgla, będą informowane bezpośrednio
przez Skład w Andrespolu o terminie odbioru węgla.

Osoby, które dokonały wpłaty w 2022 r. i nie złożyły wniosku o zwrot wpłaconych kwot będą informowane
przez Skład w Andrespolu o terminie odbioru węgla, w pierwszej kolejności.

 Informacja o możliwości składania wniosków
o zakup węgla na 2023 r.

03.01.2023

Mieszkańców zainteresowanych  zakupem II transzy  węgla po cenach preferencyjnych informujemy
o możliwości składania wniosków o zakup węgla na 2023 r.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Andrespol, w godzinach pracy Urzędu,  w pok. 1, na załączonym formularzu.

WNIOSEK DO POBRANIA

Informacja w sprawie zakupu węgla
13.12.2022

 

W związku z ograniczeniem, w 2022 r.,  przez Polską Grupę Górniczą S. A. (PGG) ilości węgla przydzielonego Gminie Andrespol uprzejmie informujemy, że ilość węgla w sortymentach kostki i orzecha nie wystarczy na zaspokojenie potrzeb wszystkich mieszkańców, którzy złożyli wnioski o zakup węgla na te rodzaje opału oraz dokonali wpłaty.

Wnioski są realizowane w kolejności daty złożenia wniosku o zakup węgla i terminu dokonania wpłaty za węgiel.

Kolejne dostawy kostki i orzecha nastąpią dopiero w 2023 r., stąd prosimy mieszkańców o rozważenie możliwości zmiany rodzaju węgla na groszek lub złożenie wniosku o zwrot wpłaconych pieniędzy albo informację o pozostawieniu pieniędzy na koncie Gminy do czasu możliwej realizacji odbioru węgla.

Osoby które złożyły do Urzędu Gminy Andrespol wniosek o zakup węgla po cenach preferencyjnych w sortymencie kostka i orzech i nie dokonały zapłaty za węgiel prosimy o niedokonywanie wpłat do czasu przekazania informacji o dostępności węgla w sortymencie kostka i orzech.


Informacja dla mieszkańców

 

Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, którzy złożyli wniosek o preferencyjny zakup węgla do 6 grudnia 2022 r.,  że dostawy węgla będą realizowane w kolejności  dokonywania wpłat na konto Gminy i kolejności składania wniosków.

Mieszkańców, którzy złożą wniosek o zakup węgla po 6 grudnia 2022r. prosimy o niedokonywanie wpłat za węgiel.

Z powodu  przydzielenia  Gminie Andrespol przez PGG-  594 ton zamiast wnioskowanych 950 ton węgla, prawdopodobnie nie wszyscy mieszkańcy otrzymają węgiel do końca 2022 r.

Realizacja dostaw dla mieszkańców będzie prowadzona do momentu wyczerpania ilości węgla przydzielonego Gminie.

Kontynuacja dostaw nastąpi po otrzymaniu przez Gminę kolejnych przydziałów węgla.

 


Informacja

 

Uprzejmie prosimy Mieszkańców Gminy, którzy złożyli wniosek o zakup węgla
o wpłacanie należnych kwot w wysokości wynikającej z pomnożenia ilości węgla na które zostało złożone zapotrzebowanie i kwoty 1900 zł  za tonę. ( Nie więcej niż 1.5 tony węgla), na  konto Gminy Andrespol nr

07 8781 0006 0000 0130 2000 0010

W tytule wpłaty proszę umieścić zapis:  wpłata za węgiel, imię i nazwisko wpłacającego

Powyższa kwota nie obejmuje kosztów dowozu węgla ze składu do miejsca zamieszkania odbiorcy.

Listy osób które dokonały wpłaty i są uprawnione do odbioru węgla będą przekazywane do składu przy ul. Brzezińskiej 7.

Skład rozpocznie dostawę węgla od 6 grudnia 2022 r. po telefonicznym uzgodnieniu z Państwem zasad i terminów dostawy węgla.

 

Wójt Gminy Andrespol

 

 


Szanowni Mieszkańcy Gminy Andrespol,

uprzejmie informujemy, że od 8 listopada 2022 r.  można składać Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego- wzór w załączeniu.

Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu jedynie osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia 2022 r. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:

– pisemnie w Sekretariacie Urzędu Gminy Andrespol

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Andrespol lub  telefonicznie pod numerem – (42)  235 27 54

 Uwaga!

Wcześniejsze zgłoszenie przez mieszkańców Andrespola zapotrzebowania na węgiel dla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.

Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest złożenie wniosku o zakup węgla na warunkach preferencyjnych i przejście jego poprawnej weryfikacji.

 

DYSTRYBUCJA WĘGLA - Wniosek

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 248543
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-24 10:34:19