Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Przyjmowanie Skarg i Wniosków

Do przyjmowania i koordynowania skarg i wniosków kierowanych przez obywateli, organizacje pozarządowe i inne podmioty do Wójta Gminy Andrespol lub Rady Gminy w Andrespolu upoważniony jest Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:
Urząd Gminy w Andrespolu
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

bądź składać na Dziennik podawczy
poniedziałek, środa, czwartek w godz: 7:30-15:30
wtorek w godz. 8:00-17:00
piątek w godz.  7:30-14:30

Skargi i wnioski wnoszone faksem należy przesyłać pod nr (42) 213-24-40 wew. 834.

Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające ww. danych pozostawia się bez rozpoznania.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 126, w godzinach pracy Urzędu.

Skargi i wnioski przyjmuje:
Wójt Gminy Andrespol

wtorki:  godz    8:00-10:00
                      14:00-17:00

Przewodniczący Rady Gminy:
1 wtorek miesiąca: godz. 10:00-12:00
 pozostałe wtorki:  godz.  15:00-17:00

Metryka

  • opublikował: Paweł Pierzchałka
    data publikacji: 2020-10-28 12:18
  • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
    ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 14:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6910
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-30 14:23:29