Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Podatek rolny od osób prawnych

Podatek rolny od osób prawnych

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2020 r.  poz. 333).
 • Cena skupu 1 kwintala żyta stanowiąca podstawę do obliczania podatku rolnego – na podstawie Komunikatu  Prezesa GUS. 
 • Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego.

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego DR-1 oraz ZDR-1 i ZDR-2 oraz załączyć niżej wymienione dokumenty:

 1. Akt notarialny lub wypis z rejestru gruntów.
 2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 1. Referat Finansowy - pokój Nr 3 w godzinach pracy Urzędu Gminy:
 2. poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30;
  wtorek w godz. 8.00-17.00; 
  piątek w godz. 7.30-14.30.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansowy UG Andrespol

 • pok. Nr 3 - podinspektor Marta Zaborowska (wymiar podatku),
 • pok. Nr 3 - inspektor Ilona Soska (księgowość podatkowa).

 

Terminy płatności podatku.

 • Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
 • Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania.
 • Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Andrespolu:
  Bank Spółdzielczy w Andrespolu nr 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020.
 • Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku rolnego.
 • W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od otrzymania upomnienia.
  W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy, przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Uwagi:

 1. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty.
 • Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm).
 1. Podatek rolny można umorzyć.
 • Podstawa prawna - art.67a, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa  (t.j.  Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm).

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2020-12-07 08:09
 • zmodyfikował: Michał Świderek
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-02 08:03

Dokumenty

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2020-12-07 08:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7358
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-02 08:03:58