Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Podatek rolny od osób fizycznych

Podatek rolny od osób fizycznych

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2020 r.  poz. 333).
 • Cena skupu 1 kwintala żyta stanowiąca podstawę do obliczania podatku rolnego – na podstawie Komunikatu  Prezesa GUS. 
 • Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego.

 

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć informację w sprawie podatku rolnego IR-1 oraz załączniki ZIR-1, ZIR-2 i ZIR-3 oraz załączyć niżej wymienione dokumenty:

 • Akt notarialny lub wypis z rejestru gruntów.
 • Umowę dzierżawy gruntów rolnych.

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Finansowy - pokój Nr 3 w godzinach pracy Urzędu Gminy:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30;
wtorek w godz. 8.00-17.00; 
piątek w godz. 7.30-14.30.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansowy UG Andrespol,

 • pok. Nr 3 - podinspektor Marta Zaborowska (wymiar podatku),
 • pok. Nr 3 - inspektor Ilona Soska (księgowość podatkowa).

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

Terminy płatności podatku.

 • I rata - do 15 marca każdego roku.
 • II rata - do 15 maja każdego roku.
 • III rata - do 15 września każdego roku.
 • IV rata - do 15 listopada każdego roku.

 

Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów) lub na indywidualne konto Podatnika podane w decyzji podatkowej.

 • W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
  Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od otrzymania upomnienia.
  W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy, przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Andrespol w godzinach pracy Urzędu).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

 1. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty.
 • Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).
 1. Podatek rolny można umorzyć.
 • Podstawa prawna - art.67a, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa  (t.j.  Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2020-12-07 07:45
 • zmodyfikował: Michał Świderek
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-02 08:01

Dokumenty

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2020-12-07 07:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7000
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-02 08:01:52