Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Podatek od środków transportu

Podatek od środków transportu

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

Wymagane dokumenty:

Do 15 lutego każdego roku  lub w ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy, poprzez  złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na druku DT-1, załączniki do druku DT-1/A oraz:

 1. Umowę kupna / sprzedaży  – kserokopię.
 2. Dowód rejestracyjny – kserokopię.

Podatnik ma obowiązek:

 • w terminie do 15 lutego złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od środków transportowych, sporządzoną na formularzu wg określonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu to w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Finansowy - pokój Nr 3 w godzinach pracy Urzędu Gminy:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30;
wtorek w godz. 8.00-17.00; 
piątek w godz. 7.30-14.30.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansowy UG Andrespol,

 • pok. Nr 3 - podinspektor Joanna Nastarowicz.

Terminy płatności podatku.

 • Podatek płatny w dwóch ratach  do  15 lutego i 15 września każdego roku.
 • Raty podatku od środków transportowych  wpłaca się bez wezwania.
 • Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Andrespolu:
  Bank Spółdzielczy w Andrespolu nr 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020 lub  w Kasie Urzędu Gminy, parter, pok. Nr 1.
 • Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych.
 • W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od otrzymania upomnienia.
  W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy, przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Uwagi:

 1. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty.
 • Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm).
 1. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
 • Podstawa prawna - art.67a, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa  (t.j.  Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ).
 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) równej 3,5 tony od dnia 01-01-2008 r. nie podlegają podatkowi od środków transportowych.

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2020-12-07 08:37
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-14 13:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4952
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-04 12:40:01