Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)
 • Uchwała numer XXX.254.20 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć informację w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 oraz załączniki ZIN-1, ZIN-2 i ZIN-3 oraz załączyć niżej wymienione dokumenty:

 1. Akt notarialny lub wypis z rejestru gruntu.
 2. Umowę dzierżawy nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Finansowy - pokój Nr 3 w godzinach pracy Urzędu Gminy:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30;
wtorek w godz. 8.00-17.00; 
piątek w godz. 7.30-14.30

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansowy UG Andrespol

 • pok. Nr 3 - inspektor Wiesława Lauk-Kopytek (wymiar podatku),
 • pok. Nr 3 - inspektor Ilona Soska (księgowość podatkowa).

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

Terminy płatności podatku.

 • I rata - do 15 marca każdego roku.
 • II rata - do 15 maja każdego roku.
 • III rata - do 15 września każdego roku.
 • IV rata - do 15 listopada każdego roku.

 

Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów), w kasie UG lub na indywidualne konto Podatnika podane w decyzji podatkowej.

 • W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
  Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni po otrzymaniu upomnienia.
  W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Andrespol w godzinach pracy Urzędu).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

 1. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty.
 • Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm).
 1. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
 • Podstawa prawna - art.67a, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa  (t.j.  Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ).

 

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2020-12-07 08:13
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-14 13:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2264
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-14 13:58