Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Podatek leśny od osób prawnych

Podatek leśny od osób prawnych

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 poz. 888)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 (M.P. z 2022 r. poz. 996)

   

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego DL-1 oraz załączniki ZDL-1, ZDL-2 oraz załączyć niżej wymienione dokumenty:

 • Akt notarialny lub wypis z rejestru gruntów.
 • Umowę dzierżawy lasu.
 • Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Finansowy - pokój Nr 3 w godzinach pracy Urzędu Gminy:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30;
wtorek w godz. 8.00-17.00; 
piątek w godz. 7.30-14.30.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansowy UG Andrespol

 • pok. Nr 3 - podinspektor Marta Zaborowska (wymiar podatku),
 • pok. Nr 3 - inspektor Ilona Soska (księgowość podatkowa).

Terminy płatności podatku.

 • Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
 • Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.
 • Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Andrespolu:
  Bank Spółdzielczy w Andrespolu nr 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020.
 • Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku leśnego.
 • W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od otrzymania .
  W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy, przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Uwagi:

 1. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty.
 • Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651ze zm).
 1. Podatek leśny można umorzyć.
 • Podstawa prawna - art.67a, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa  (t.j.  Dz.U. z 2022 r.2651ze zm).

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2020-12-04 12:07
 • zmodyfikował: Michał Świderek
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-02 07:52

Dokumenty

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2020-12-04 12:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7561
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-02 07:52:51