Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych

Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1  pkt.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz.1439),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299), Uchwała nr XVII/172/2011 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 grudnia 2011r.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wraz z klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

Dokumentację potwierdzającą posiadanie odpowiednio urządzonej i wyposażonej bazy transportowej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach budowlanych, sanitarnych i o ochronie środowiska, która powinna być nieruchomością ogrodzoną z placem o utwardzonej, nieprzepuszczalnej nawierzchni,

Dokumentację potwierdzającą gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

UWAGA!

Kopie dokumentów należy poświadczyć „za zgodność z oryginałem"

Metryka

  • opublikował: Paweł Pierzchałka
    data publikacji: 2021-04-26 14:53

Dokumenty

Metryka

  • opublikował: Paweł Pierzchałka
    data publikacji: 2021-04-26 14:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5383
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-26 14:54:52