Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Wydanie zezwolenia na posiadanie psów ras uznanych za agresywne

Rasy psów uznawane za agresywne :

Perro de Presa Mollorguin; Amerykański pit buli terier; Buldog amerykański; Dog argentyński; Perro de Presa Canario; Tosa inu; Rottweiler; Akbash dog; Anastolian karabash; Moskiewski stróżujący; Owczarek kaukaski

 

Sposób załatwienia sprawy:

Sprawę kończy wydanie zezwolenia w formie decyzji administracyjnej. W przypadku braku wymaganych załączników lub ich niekompletności wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni. Nie usunięcie braków powoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

 

Wymagane dokumenty :

• podanie o wydanie zezwolenia na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne,

• oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłaty:

• Do wniosku załącza się dowód opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł

 

Termin załatwienia sprawy:

• Bez zbędnej zwłoki do 1 m-ca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

Przysługuje: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź

– w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Andrespol.

 

Referat prowadzący sprawę:

Referat Komunalny

Urzędu Gminy Andrespol 
ul. Rokicińska 126 
95-020 Andrespol 

Podinspektor Magdalena Polit - pokój: 2

godziny urzędowania: 
poniedziałek, środa, czwartek 7:30 – 15:30
wtorek 8:00 – 17:00
piątek 7:30 – 14:30

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy I piętro w godzinach pracy Urzędu

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, art. 104, (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687)

Metryka

  • opublikował: Paweł Pierzchałka
    data publikacji: 2020-10-29 14:46
  • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
    ostatnia modyfikacja: 2021-11-24 14:34

Dokumenty

Metryka

  • opublikował: Paweł Pierzchałka
    data publikacji: 2020-10-29 14:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8425
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-24 14:34:57