Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Program wsuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Andrespol

Podstawowym celem „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” przyjętego Uchwałą Nr IV/36/15 Rady Gminy Andrespol  z dnia 15 stycznia 2015 rokujest doprowadzenie do całkowitego usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Andrespol i wyeliminowanie negatywnego ich oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko.

Na terenie naszej gminy, zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032, przeprowadzono w 2009 roku inwentaryzację wyrobów zawierających  azbest  na terenie Gminy Andrespol wraz z dokonaniem oceny stanu technicznego tych wyrobów. Jednocześnie podczas inwentaryzacji rozpowszechniane zostały wśród społeczności lokalnej informacje o skutkach dla zdrowia i środowiska powodowanych przez wyroby zawierające azbest oraz o możliwościach uzyskiwania pomocy na ich usunięcie.  W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ustalono miejsca (ulica i numer posesji), w których znajdują się wyroby zawierające azbest oraz określono rodzaje i ilości tych wyrobów.  Podczas wizji lokalnej budownictwa Gminy Andrespol, stwierdzono na dachach i elewacjach występowanie materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych (pokrycia dachowe).

Ogólna ilość azbestu na terenie Gminy Andrespol przedstawia się następująco:

 

Na budynkach mieszkalnych

13 665,00 m2

Na budynkach gospodarczych

17 961,20 m2

Składowany

 2 520,00 m2

Razem

  34 146,20 m2

 

W styczniu 2015 roku  Gmina Andrespol rozpoczęła procedurę uzyskania środków finansowych z poza budżetu Gminy na demontaż, odbiór i utylizację  azbestu z nieruchomości.

Procedura demontażu, odbioru i utylizacji eternitu będzie prowadzona cyklicznie w kolejnych latach, aż do całkowitej likwidacji eternitu z terenu gminy.

Demontaż dachu ( wymianę pokrycia dachowego) należy zgłosić w Starostwie Powiatowym w Łodzi, ul Sienkiewicza 3 i kserokopię zgłoszenia należy dostarczyć do urzędu wraz z wnioskiem i załącznikiem.

Referat prowadzący sprawę:

Referat Komunalny

Urzędu Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol 

Podinspektor Magdalena Polit - pokój: 2

godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek 7:30 – 15:30
wtorek 8:00 – 17:00
piątek 7:30 – 14:30

Metryka

  • opublikował: Paweł Pierzchałka
    data publikacji: 2020-10-29 12:28
  • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
    ostatnia modyfikacja: 2021-03-05 09:49

Dokumenty

Metryka

  • opublikował: Paweł Pierzchałka
    data publikacji: 2020-10-29 12:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7593
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-05 09:49:08