Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów

Postępowanie w sprawie wszczyna się z urzędu.

Wójt Gminy Andrespol ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie.

W przetargu mogą brać osoby fizyczne i prawne.

Nabywca nieruchomości zawiadamiany jest o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Tryb odwoławczy:

Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu jego uczestnik składa do Wójta Gminy, który ją rozpatruje w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

Opłaty:

Nabywca ponosi opłaty sądowo-notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz cenę nabycia nieruchomości.

Osoba prowadząca postępowanie:

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Maciej Świątek, pok. 24A tel./fax nr (42) 213-24-40 wew. 852

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r.,  poz. 782 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

Metryka

  • opublikował: Paweł Pierzchałka
    data publikacji: 2020-10-28 11:50
  • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
    ostatnia modyfikacja: 2020-10-29 14:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7148
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-29 14:41:36