Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Dotyczy nieruchomości wymienionych w art. 37 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Wymagane dokumenty:

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek, wskazując teren na załączonej mapie geodezyjnej wraz z dokumentami uzasadniającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na podstawie przypadków wymienionych w art. 37 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Opłaty:

 1. Nie podlega opłacie skarbowej.
 2. Nabywca ponosi opłaty sądowo-notarialne związane z nabyciem nieruchomości, cenę nabycia nieruchomości oraz koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży(koszty wyceny nieruchomości koszty opracowań geodezyjnych)

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanego bądź z urzędu.
 2. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczeń woli przed notariuszem.

Osoba prowadząca sprawę:

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Maciej Świątek, pok. 24A

tel./fax nr (42) 213-24-40 wew. 852

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r.,  poz. 782 z późn. zm.)

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2020-10-28 11:50
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-29 14:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6912
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-29 14:41:02