Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Zezwolenie na lokalizację i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych

Wymagane dokumenty:

Osoby ubiegające się o użyczenie gruntu winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren i lokalizację projektowanej sieci lub przyłącza na mapie geodezyjnej. Wniosek powinien zawierać cel użyczenia.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie w w/w sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zgodę wyraża Wójt Gminy. Odpowiedź udzielana jest w terminie 30 dni. Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.

Osoba prowadząca postępowanie:

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Alfreda Olbert, pok. 24A,

tel./fax nr (42) 213-24-40 wew. 852.

Podstawa prawna:

Art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)

Metryka

  • opublikował: Paweł Pierzchałka
    data publikacji: 2020-10-28 11:49
  • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
    ostatnia modyfikacja: 2020-10-29 14:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 771
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-29 14:40