Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.andrespol.pl

Treść strony

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy - pokój 24.
  • Załączniki (2 egzemplarze): Kopia mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000. Mapa powinna obejmować co najmniej obszar równy trzykrotnej szerokości frontu działki tj. część działki przyległej do drogi, jednak nie mniej niż 50 m od granic działki w każdą stronę.
  • Załącznik graficzny - opracowanie graficzne zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych) Dokument potwierdzający powierzchnię posiadanego gospodarstwa rolnego (w przypadku realizacji zabudowy zagrodowej)
  • Umowa zawarta pomiędzy inwestorem a właściwą jednostką organizacyjną lub warunki techniczne w przypadku projektowanej infrastruktury technicznej (np. przyłącze energetyczne, przyłącze wodociągowe, przyłącze gazowa)

Opłata skarbowa:

Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 107 zł.

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na inną osobę - 56 zł.

Za wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego opłaty nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy w Andrespolu.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Andrespol w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego - Grażyna Krawiec, pok. 24,

tel./fax nr (42) 213-24-40 w. 819.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 późn. zm.).

Metryka

  • opublikował: Paweł Pierzchałka
    data publikacji: 2020-10-28 11:41
  • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
    ostatnia modyfikacja: 2020-10-29 14:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 394
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-29 14:42