Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.andrespol.pl

Treść strony

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców.

Wymagane dokumenty:
Wniosek

Opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Nabywca ponosi opłaty:

  • notarialno - sądowe

  • cenę nabycia lokalu wraz z udziałem w gruncie

  • koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (nabywca ponosi koszty przygotowania lokalu do sprzedaży, tj. koszty inwentaryzacji, prac geodezyjnych i wyceny nieruchomości.)

Stosuje się jedną formę zapłaty: cena sprzedaży jednorazowa. Na podstawie Uchwały Nr XIII/118/03 Rady Gminy Andrespol z dnia 29.10.2003 r. udzielane są bonifikaty od ceny lokalu. Przy sprzedaży lokali w budynkach drewnianych bonifikata wynosi 90% wartości lokalu, a przy sprzedaży lokali w budynkach murowanych 50%. Do ceny lokalu doliczana jest pierwsza opłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste części działki, na której znajduje się przedmiotowy budynek oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży( koszty wyceny nieruchomości i inwentaryzacji oraz koszty opracowań geodezyjnych).

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu  Gminy.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Termin załatwienia wniosków o nabycie lokali wcześniej przygotowanych do sprzedaży wynosi do pięciu miesięcy. W pozostałych przypadkach informuje się wnioskodawcę, że wniosek zostanie załatwiony po przygotowaniu dokumentacji do sprzedaży w terminie późniejszym.

Wyłączone ze sprzedaży są :

- lokale w budynkach, dla których nie ma możliwości wydzielenia działki odpowiedniej do korzystania z lokali;

- lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

- lokale w budynkach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje inną funkcję niż funkcja mieszkaniowa.

 

Osoba prowadząca postępowanie:

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Maciej Świątek pok. 24A, tel. Nr (042) 213-24-40 w.52, faks nr (042) 213- 24 -34.

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst. jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami);

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.903 z późn.zm.)

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2020-10-28 11:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 286
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-28 11:47