Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Prawo pierwokupu

Wymagane dokumenty:

Umowa notarialna - warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej, nabytej uprzednio od Skarbu Państwa lub Gminy Andrespol.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Skorzystanie lub nieskorzystanie z prawa pierwokupu jest sprawą rozpatrywaną z urzędu. Wójt Gminy w okresie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wypowiada się w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, Wójt Gminy wydaje oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwokupu, które stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym a sprzedającym aktu notarialnego - umowy przeniesienia własności. W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu Wójt Gminy składa w formie aktu notarialnego oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu. Oświadczenie Wójt Gminy składa w okresie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży.

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny - warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko Wójta Gminy nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Osoba prowadząca postępowanie:

Inspektor ds. regulowania stanów prawnych nieruchomości - Beata Piotrowska. pok. 24A,
tel. (42) 213-24-40 wew. 852.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

Metryka

  • opublikował: Paweł Pierzchałka
    data publikacji: 2020-10-28 11:47
  • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
    ostatnia modyfikacja: 2022-02-03 10:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7847
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-03 10:58:21