Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Zameldowanie na pobyt czasowy

Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie
4. Wypełniony formularz - zgłoszenie pobytu czasowego

Miejsce złożenia dokumentów
 Stanowisko ds ewidencji ludności - pokój nr 4, 42 213-47-17


Termin i sposób załatwiania sprawy:
-bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza - zgłoszenie pobytu czasowego

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydawane jest na wniosek


Uwagi:
-Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu;

- Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, udzielonym w formie, o której mowa w art.33   ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego

Metryka

  • opublikował: Paweł Pierzchałka
    data publikacji: 2020-10-21 12:27
  • zmodyfikował: Michał Świderek
    ostatnia modyfikacja: 2023-02-20 14:25

Dokumenty

Metryka

  • opublikował: Paweł Pierzchałka
    data publikacji: 2020-10-21 12:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8120
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-20 14:25:56