Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Nadawanie numeru pesel obywatelom Ukrainy

Nadawanie numeru PESEL odbywa się po uprzednim ustaleniu terminu.
Umówić należy się:

pod numerem tel.: 42 235-27-37 
pisząc na adres mailowy: pesel@andrespol.pl


Od 12 marca 2022 r. obowiązują przepisy specustawy regulujące kwestię udzielania pomocy obywatelom Ukrainy i ich rodzinom, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.  Specustawa uznaje za legalny pobyt obywateli ukraińskich oraz ich małżonków nieposiadających ukraińskiego obywatelstwa w Polsce przez 18 miesięcy liczonych od 24 lutego 2022 r. jeśli osoby te wjechały legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z Ukrainy i deklarują zamiar pozostania na terytorium Polski.

Ustawa daje tym osobom m.in.:

 • możliwość korzystania ze służby zdrowia oraz edukacji
 • możliwość podjęcia pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej
 • prawo do  świadczeń finansowych z zakresu pomocy społecznej

Prawo do świadczeń wymaga nadania numeru PESEL.

Proces nadania numeru PESEL mieszkańcom Ukrainy będzie wyglądał następująco:

 1. Urząd Gminy w Andrespolu poinformuje obywateli Ukrainy o terminie wizyty w  Urzędzie Gminy w Andrespolu za pośrednictwem telefonu do osób, u których przebywają aktualnie obywatele Ukrainy;
 2. Termin złożenia wniosku może być również ustalony bezpośrednio z Urzędem Gminy w  Andrespolu przez osoby goszczące obywateli Ukrainy;
 3. Osoby spoza terenu gminy Andrespol, wnioskujące o nadanie numeru PESEL będą obsługiwane z zachowaniem pierwszeństwa dla osób z punktu 1 i 2.

Poniżej znajduje się wzór wniosku w języku ukraińskim i języku rosyjskim.

 

Do wniosku:

 • dołącza się fotografię osoby, której numer PESEL jest nadawany (spełniającą wymagania dla zdjęcia do dowodu osobistego);
 • pobierane są odciski palców (na zasadach obowiązujących przy składaniu wniosku o dowód osobisty).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Rostkowska
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-03-16 08:42
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-13 09:34

PESEL для громадян України
тільки після бронювання дати
в Управління комуни

тел: 42 235 27 37
пошта: pesel@andrespol.pl

 

З 12 березня 2022 року діють положення спеціального закону, що регулює питання надання допомоги громадянам України та їх сім’ям у зв’язку зі збройним конфліктом на території України. Спеціальний акт визнає законне перебування громадян України та їх подружжя, які не мають громадянства України, у Польщі протягом 18 місяців, рахуючи з 24 лютого 2022 року, якщо ці особи законно в’їхали на територію Республіки Польща, безпосередньо через україно- кордону Польщі в період з 24 лютого 2022р. та заявляють про намір залишитися на території Польщі.
Цей акт надає цим людям, зокрема:
можливість використання охорони здоров'я та освіти
можливість влаштуватися на роботу та вести бізнес
право на матеріальні пільги у сфері соціальної допомоги
Для права на пільги необхідний номер PESEL.
Процес присвоєння номера PESEL жителям України буде таким:
Управління ґміни Андреспіль повідомить громадян України про дату візиту до ґміни Андреспіль по телефону осіб, які на даний момент перебувають у громадян України;
Кінцевий термін подання заяви також може бути узгоджений безпосередньо з Адміністрацією ґміни Андреспіль особами, які приймають громадян України;
Особи за межами ґміни Андресполь, які подають заявку на номер PESEL, розглядатимуться в пріоритеті для людей із пунктів 1 та 2.
Нижче наведено шаблон заявки українською та російською мовами.

До програми:
 додається фотографія особи, якій присвоєно номер PESEL (відповідає вимогам до фотографії для ID-картки);
знімаються відбитки пальців (згідно з правилами подання заяви на ID-картку).

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Rostkowska
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-03-16 08:43
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-13 09:35

Dokumenty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Rostkowska
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-03-16 08:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6251
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-13 09:35:21