Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu

Kierownik: Zbigniew Piekarski

ul. Rokicińska 125
Andrespol
95-020 Andrespol

tel/fax: (42) 213 27 60

e-mail: ops@andrespol.pl

www: www.opsandrespol.naszbip.pl


 

Andrespol, dn. 30.03.2022r.

ZAPROSZENIE

            Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 06 kwietnia
w godzinach od 8.30 do 14.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Andrespolu
ul. Rokicińska125 na I piętrze w pokoju nr 21 odbędą się konsultacje pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi z mieszkańcami gminy Andrespol oraz z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi na terenie naszej gminy.  Konsultacje będą dotyczyć zagadnień związanych z ubieganiem się o przyznanie świadczenia  wychowawczego 500+ przez osoby posiadające dzieci, które mają problemy ze złożeniem  wniosku.

 

Zbigniew Piekarski – dyr OPS w Andrespolu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Piekarski
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-04-04 12:55

Składanie wniosków o świadczenie dla obywateli Ukrainy w OPS w Andrespolu.

Od czwartku 17 marca 2022r., w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrespolu można składać następujące wnioski:

- obywatele Ukrainy – wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie;
w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe;
-  zgodnie z art. 29 ust. 1 specustawy obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Obywatele Ukrainy składają osobiście wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) oraz inne świadczenia. W imieniu osoby małoletniej wniosek składa jedno z rodziców, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem. Osoby małoletnie nie muszą być obecne przy składaniu wniosku.

Obywatele Ukrainy składający wniosek powinni posiadać przy sobie:

 • nadany numer PESEL (własny oraz osób małoletnich będących pod opieką osoby składającej wniosek),
 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy (własny oraz osób małoletnich będących pod opieką osoby składającej wniosek),
 • dokładny adres pobytu w Andrespolu (ulica, numer posesji/budynku, numer mieszkania),
 • numer rachunku bankowego (wskazane).

W celu złożenia wniosków należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrespolu ul. Rokicińska 125 pok. Nr 9.

tel. (42) 213 27 60;           e-mail: ops@andrespol.pl

telefon jest  dostępny:

w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 8 – 16
we wtorki w godz. 8 – 17.
w piątki w godz. 8 - 15


 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Piekarski
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-04-04 12:57

DODATEK OSŁONOWY

UWAGA!

Wnioski o dodatek osłonowy należy składać
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrespolu
ul. Rokicińska 125 (nad Przychodnią Zdrowia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Piekarski
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-01-04 16:11
 • zmodyfikował: Michał Świderek
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-06 15:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17402
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-06 12:14:10