Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Wójt Gminy

Wójt Gminy Andrespol: Dariusz Kubus

tel: 42 213 24 40

Przyjęcia interesantów:
wtorek w godz. 8:00 - 10:00 i 14:00 - 17:00

Do zakresu zadań Wójta oprócz zadań wymienionych w statucie Gminy należą w szczególności:

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 4. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 5. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 6. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 7. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 8. upoważnianie Z-cy Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 9. przyjmowanie od Z-cy Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta oświadczeń majątkowych lub upoważnienie innego pracownika do wykonywania tego zadania,
 10. przygotowywanie organów gminy, jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia i wojny,
 11. realizowanie przedsięwzięć na rzecz Sił Zbrojnych, w tym związanych z mobilizacyjnym rozwinięciem jednostek wojskowych i przewidzianych do mobilizacji,
 12. nadzór nad ochroną informacji niejawnych i danych osobowych,
 13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, uchwały Rady Gminy oraz niniejszy Regulamin.

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2020-06-02 13:30
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 13:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9564
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-30 13:21:59