Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Referat Inwestycji

Kierownik: Bogdan Kamiński

Tel. 42 213 24 40 wew. 851

e-mail: inwestycje@andrespol.pl

Do zadań Referatu Inwestycji należy:

 1. przygotowanie zlecenia wykonania dokumentacji projektowej, sprawdzenie dokumentacji,
 2. przygotowanie materiałów do zawarcia umów z wykonawcami,
 3. koordynowanie wykonawstwa inwestycji i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji prac we współpracy z powołanym inspektorem nadzoru,
 4. dokonywanie ze służbami eksploatacyjnymi odbioru inwestycji,
 5. kontrola nad sporządzaniem dokumentacji powykonawczej i przekazywaniem zrealizowanej inwestycji użytkownikowi,
 6. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych,
 7. bieżące analizowanie stopnia i celowości wykorzystania środków inwestycyjnych,
 8. wnioskowanie o zabezpieczenie środków finansowych w ramach ustalonych planem rocznym inwestycji,
 9. bieżące informowanie Wójta Gminy o postępie realizowanych zadań inwestycyjnych,
 10. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 11. sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wykorzystanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
 12. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi, koordynacja i nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z budową i modernizacją dróg gminnych oraz współudział w odbiorach dróg nowych i modernizowanych.
 13. wykonywanie sprawozdawczości z zakresu inwestycji, wystawianie dokumentów w zakresie przyjęcia i przekazania środka trwałego (OT, PT).

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2020-06-02 13:18
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 13:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7250
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-30 13:17:35