Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Komisja Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa - skład:

 • Chojnacki Lech - Przewodniczący Komisji
 • Bojanowski Tomasz - Zastępca Przewodniczącego
 • Bulesowski Romuald - Członek Komisji
 • Gabara Wiesław - Członek Komisji
 • Garnys Paweł - Członek Komisji
 • Kisiel Piotr - Członek Komisji
 • Kwiecień Sławomir- Członek Komisji
 • Lubarski Wojciech - Członek Komisji
 • Melaniuk Patrycja - Członek Komisji
 • Rataj Agnieszka - Członek Komisji
 • Sawidzki Robert - Członek Komisji
 • Stefaniak Jacek - Członek Komisji
 • Turzyński Marian - Członek Komisji
 • Wiosna Andrzej - Członek Komisji

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-09-01 07:58

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia,
że obrady Komisji
Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa odbędą się w dniu 17 marca 2023r. o godz. 9:00, w Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.

Proponowany porządek obrad:

1.    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 

a)  zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

b)    zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2023 rok;

c)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2023 – 2034;

d)    niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Andrespol funduszu sołeckiego w 2024 roku;

e)    określenia wysokości diet radnych;

f)      określenia zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Gminy Andrespol;

g)   wzajemnego powierzenia przez Gminę Andrespol i Miasto Łódź wykonywania zadania  publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków z nieruchomości położonych na terenach przy granicy gmin;

h)  zmiany Uchwały Nr LXII/570/18 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Źródlanej w miejscowości Andrespol;

2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5321
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-15 12:28:48