Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Komisja Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa - skład:

 • Chojnacki Lech - Przewodniczący Komisji
 • Bojanowski Tomasz - Zastępca Przewodniczącego
 • Bulesowski Romuald - Członek Komisji
 • Gabara Wiesław - Członek Komisji
 • Garnys Paweł - Członek Komisji
 • Kisiel Piotr - Członek Komisji
 • Kwiecień Sławomir- Członek Komisji
 • Lubarski Wojciech - Członek Komisji
 • Melaniuk Patrycja - Członek Komisji
 • Rataj Agnieszka - Członek Komisji
 • Sawidzki Robert - Członek Komisji
 • Stefaniak Jacek - Członek Komisji
 • Turzyński Marian - Członek Komisji
 • Wiosna Andrzej - Członek Komisji

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-09-01 07:58

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia,
że obrady Komisji
Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa odbędą się w dniu 30 czerwca 2022r. o godz. 8:30, w Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.

Proponowany porządek obrad:

1.    Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie:

a)   zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2022 rok;

b)   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2022 – 2032;

c)    zaciągnięcia pożyczki  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

d)   zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej;

e)   udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu;

f)     zamiany działki gruntu pomiędzy Gminą Andrespol, a osobami fizycznymi;

g)    regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno – wypoczynkowego oraz ze znajdującego się tam zbiornika wodnego, to jest stawu nr 3 położonego w Justynowie przy ulicy Marysińskiej w Gminie Andrespol.

 

2.    Wyrażenie opinii w sprawie wniosku o umorzenie należności przysługujących Gminie Andrespol.

 

3.    Sprawy różne i wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-06-28 16:38

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia,
że obrady Komisji
Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa odbędą się w dniu 10 czerwca 2022r. o godz. 9:30, w Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.

Proponowany porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2022 rok;
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2022 – 2032;
  3. zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze na 2022 rok;
  4. zmiany uchwały nr XLVII/385/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok zmienionej uchwałą nr LIII/431/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 kwietnia 2022 r.;
  5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Koluszki na realizację zadania pn. "Montaż instalacji automatycznego chlorowania na ujęciu wody w miejscowości Zielona Góra w Gminie Andrespol";
  6. przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną na czas służby policjantów przekraczający normę czasu pracy w 2022 roku;
  7. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Andrespol;
  8. zakupu działki gruntu położonej w Justynowie;
  9. nabycia przez Gminę Andrespol w drodze nieodpłatnego przekazania przez dotychczasowych współwłaścicieli prawa własności działki gruntu położonej w Stróży;
  10. przekazania w drodze darowizny przez Gminę Andrespol udziału wynoszącego 1/2 części prawa własności działki gruntu, położonej w Łodzi.
 1. Wyrażenie opinii w sprawie:
  1. nieodpłatnego przekazania działki gruntu położonej w sołectwie Justynów;
  2. sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 4 w Andrespolu;
  3. sprzedaży części nieruchomości położonej w Justynowie.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-06-08 15:13

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że obrady Komisji Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa odbędą się w dniu 26 maja 2022r. o godz. 8:30, w Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.

Proponowany porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie:
 1. zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2022 rok;
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2022 – 2032;
 3. zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miejscowości Wiśniowa Góra;
 4. zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miejscowości Justynów.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-05-24 16:41

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia,
że obrady Komisji
Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa odbędą się w dniu 27 kwietnia 2022r. o godz. 10:30, w Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.

Proponowany porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2021 r. – część III.
 2. Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie:

 

 1. zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2022 rok;
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2022 – 2032;
 3. zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze na 2022 rok;
 4. zmiany uchwały nr XLVII/385/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok;
 5. nadania nazwy ulicy w sołectwie Bedoń Przykościelny i sołectwie Andrespol;
 6. nabycia przez Gminę Andrespol w drodze nieodpłatnego przekazania przez dotychczasowych współwłaścicieli prawa własności działki gruntu położonej w Justynowie;
 7. nabycia przez Gminę Andrespol w drodze nieodpłatnego przekazania przez dotychczasowego właściciela prawa własności działki gruntu położonej w Justynowie;
 8. nabycia przez Gminę Andrespol w drodze nieodpłatnego przekazania przez dotychczasowych współwłaścicieli prawa własności działki gruntu położonej w Bedoniu Przykościelnym;
 9. sprzedaży w drodze przetargowej niezabudowanej działki gminnej, położonej w Kraszewie.

 

 1. Wyrażenie opinii w sprawie:

 

 1. nabycia przez Gminę Andrespol w drodze nieodpłatnego przekazania przez dotychczasowych współwłaścicieli prawa własności działki gruntu położonej w Stróży;
 2. zamiany działek gruntu położonych w sołectwie Wiśniowa Góra i sołectwie Stróża;
 3. zamiany działek gruntu położonych w sołectwie Bedoń Przykościelny;
 4. ponowne rozpatrzenie wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w Janówce przy ul. Wesołej – dz. nr 340.

 

 1. Sprawy różne i wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-04-25 15:17

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia,
że obrady Komisji
Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa odbędą się w dniu 13 kwietnia 2022r. o godz. 9:00, w Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.

Proponowany porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2021 r. – część II.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-04-11 15:35

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia,
że obrady Komisji
Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa odbędą się w dniu 28 marca 2022r. o godz. 9:00, w Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.

Proponowany porządek obrad:

   1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2021 r. – część I.
   2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    1. zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2022 rok;
    2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2022 – 2032;
    3. zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze na 2022 rok;
    4. zmiany uchwały nr XLVIII/394/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania pn. ”Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie”;
    5. zmiany uchwały nr XLVIII/395/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 24 stycznia 2022 r. w  sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania pn. ”Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze”;
    6. zmiany uchwały nr XLVIII/396/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie”;
    7. zmiany uchwały nr XLVIII/397/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania pn. ”Przebudowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130 w Stróży”.

 

   1. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-03-25 13:46

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia,
że obrady Komisji
Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa odbędą się w dniu 18 marca 2022r. o godz. 11:40 w  Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.

Proponowany porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  1. zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2022 rok;
  2. udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojskowego Centrum Klinicznego we Lwowie, znajdującego się na terenie Państwa Ukraina.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-03-16 18:09

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że obrady Komisji Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa odbędą się w dniu 28 lutego 2022r. o godz. 9:00
Posiedzenie Komisji zwołane w trybie zdalnym z Urzędu Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.


Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2022 rok;
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2022 – 2032;
c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku;
d) ustalenia na rok 2022 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustalenia na rok 2022 form i specjalności objętych dofinansowaniem;
e) zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Andrespol na lata 2022-2026 oraz ustalenia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Andrespol
f) wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Andrespol.

2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-02-25 14:20

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia,
że obrady Komisji
Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa odbędą się w dniu 3 luty 2022r. o godz. 12:30

Posiedzenie Komisji zwołane w trybie  zdalnym z  Urzędu Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.

Proponowany porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  1. zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2022 rok;
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2022 – 2032;
  3. zakupu udziałów w działce gruntu 2/8 położonej w Zielonej Górze.  
  4. nabycia w drodze nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Andrespol przez dotychczasowych współwłaścicieli działki gruntu położonej w Bedoniu Przykościelnym.

 2. Wyrażenie opinii w sprawie:

  1. prowadzenie działalności gospodarczej – hotel dla psów w Justynowie na działce nr 379/12 przy ul. Głównej 30.;
  2. rozpatrzenie wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w Janówce przy ul. Wesołej – dz. nr 340;
  3. nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Andrespol działek drogowych w Justynowie nr: 380/3 i 380/7.

 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-02-01 17:32

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że obrady Komisji Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa odbędą się w dniu 21 stycznia 2022r. o godz. 13:00
Posiedzenie Komisji zwołane w trybie zdalnym z Urzędu Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.


Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2022 rok;
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2022 – 2032;
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania pn. ”Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie”;
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania pn. ”Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze”;
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie”;
f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania pn. ”Przebudowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130 w Stróży”;
g) przekazania w użytkowanie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrespol, położonej w Bedoniu Przykościelnym przy ul. Wodnej;
h) nadania nazwy ulicy w sołectwie Justynów i w sołectwie Janówka;
i) zakupu działki gruntu położonej w Bedoniu Przykościelnym;
j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 114/6 położonej przy ulicy Dolnej w miejscowości Kraszew;
k) ustalenia na rok 2022 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustalenia na rok 2022 form i specjalności objętych dofinansowaniem;
l) zmieniająca uchwałę Nr XX/179/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych stanowiących drogi gminne na terenie Gminy Andrespol, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
m) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Andrespol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
n) przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Andrespol na lata 2022-2026 oraz ustalenia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Andrespol.
2. Wyrażenie opinii w sprawie:
a) zakupu działki drogowej nr 2/8 położonej w miejscowości Zielona Góra;
b) usunięcie drzewa z pasa drogowego w Justynowie na skrzyżowaniu ulicy Łódzkiej i Hulanki.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-01-20 09:35

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że obrady Komisji Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa odbędą się w dniu 28 grudnia 2021 r. o godz. 14:00
Posiedzenie Komisji zwołane w trybie zdalnym z Urzędu Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.


Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie zmian do projektu budżetu Gminy Andrespol na 2022 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok;
b) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
c) uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok;
d) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021;
e) zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze na 2021 rok;
f) zakupu działki gruntu położonej w Zielonej Górze;
g) zmian w uchwale nr XLIV/366/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego Program Stypendialny o charakterze motywacyjnym dla uczniów publicznych szkół średnich i zawodowych, szkół policealnych oraz studentów publicznych uczelni wyższych będących mieszkańcami Gminy Andrespol oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium o charakterze motywacyjnym;
h) zmian w uchwale nr XLIV/367/21 z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Andrespol za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium
sportowego.

3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-12-23 12:00
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-23 12:02

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia,
że obrady Komisji
Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa odbędą się w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 8:30

Posiedzenie Komisji zwołane w trybie  zdalnym z  Urzędu Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Andrespol na 2022 r., w zakresie planu wydatków na zadania inwestycyjne.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2022 – 2032,

- uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2022 rok.

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok;
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2021 – 2031;
  3. zmieniająca uchwałę Nr XX/179/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych stanowiących drogi gminne na terenie Gminy Andrespol, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-12-08 19:43

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że obrady Komisji Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa odbędą się w dniu 8 grudnia 2021 r. o godz. 13:00
Posiedzenie Komisji zwołane w trybie zdalnym z Urzędu Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.


Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Andrespol na 2022 r. w zakresie:
- planu dochodów, na zadania: własne, zlecone,
- planu wydatków bieżących na zadania własne, zlecone.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku położonym w Stróży przy ul. Tuszyńskiej 146 wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu nr 258/2 na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego;
b) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrespol.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-12-06 14:50

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że obrady Komisji Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa odbędą się w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 8:30
Posiedzenie Komisji zwołane w trybie zdalnym z Urzędu Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.


Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok;
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2021 – 2031;
c) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-11-26 13:04

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID – 19, Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że posiedzenie Komisji Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa oraz obrady XLIV Sesji Rady Gminy Andrespol odbywać się będą w trybie zdalnym z Urzędu Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126, w dniu 19 listopada 2021 roku.

 

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-11-18 14:23

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że obrady Komisji Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa odbędą się w dniu 19 listopada 2021 r. o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126


Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok;
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2021 – 2031;
c) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
d) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu w postaci budowy przejść dla pieszych na skrzyżowaniach z ulicą Brzezińską;
e) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Andrespol;
f) określenia wysokości diet radnych.
2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-11-17 17:14

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że posiedzenie Komisji Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 r. o godz. 9:00
Posiedzenie Komisji zwołane w trybie zdalnym z Urzędu Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.


Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zakupu działki gruntu położonej w Wiśniowej Górze;
b) zakupu działki gruntu położonej w Kraszewie;
c) sprzedaży w drodze przetargowej niezabudowanych działek gminnych, położonych w Justynowie;
d) sprzedaży w drodze przetargowej niezabudowanej działki gminnej, położonych w Bedoniu Przykościelnym.
2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 


 

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-11-15 15:09
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-15 15:10

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że obrady Komisji Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa odbędą się w dniu 26 października 2021 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.


Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok;
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2021 – 2031;
c) zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze na 2021 rok;
d) zmiany uchwały Nr XXXIII/268/20dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/320/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 czerwca 2021 roku;
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Parkowej w miejscowości Wiśniowa Góra;
f) zakupu udziału w działce gruntu położonej w Andrespolu;
g) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Andrespol;
h) zmiany uchwały Nr XXXIX/322/21 z dnia 9 czerwca 2021r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrespol.
2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-10-22 16:04

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że obrady Komisji Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa odbędą się w dniu 15 września 2021 r. o godz. 9:00
Posiedzenie Komisji zwołane w trybie zdalnym z Urzędu Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.


Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok;
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2021 – 2031;
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
e) zakupu od osób fizycznych działek gruntów położonych w Wiśniowej Górze.

2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-09-13 14:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3629
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-28 16:38:18