Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Zastępca Wójta

Zastępca Wójta – Agnieszka Janik

Tel. (42) 213–24–40 wew. 858

Mail: agnieszka.janik@andrespol.pl

 

Do zadań Z-cy Wójta należy w szczególności:

 1. nadzór nad problematyką procesów inwestycyjnych w sferze przygotowania i realizacji inwestycji komunalnych oraz organizacji i funkcjonowania obsługi inwestorskiej;
 2. koordynowanie prac związanych z opracowywaniem wieloletnich programów inwestycyjnych;
 3.  współpraca ze Skarbnikiem Gminy w przygotowaniu i realizacji budżetu Gminy w zakresie zadań inwestycyjnych i gospodarki komunalnej;
 4. nadzór nad realizacją projektów o znaczeniu strategicznym dla Gminy;
 5. prowadzenie monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym analizowanie programów europejskich i krajowych pod kątem możliwości wykorzystania ich na terenie Gminy oraz przedkładanie informacji z tego zakresu Wójtowi Gminy, komórkom organizacyjnym Urzędu oraz jednostkom organizacyjnym Gminy;
 6. pozyskiwanie informacji o podmiotach oferujących pomoc finansową i warunkach stawianych projektom i wnioskom ubiegającym się o środki pomocowe;
 7. monitoring wykonania projektów realizowanych w partnerstwie i współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
 8. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:

a) Referatem Realizacji Projektów,
b) Referatem Inwestycji,
c) Referatem Komunalnym;

 1. zastępowanie Wójta Gminy w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez Wójta obowiązków w zakresie wykonywania czynności kierownika Urzędu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Student
  data wytworzenia: 2022-08-29
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-07-02 12:39
 • zmodyfikował: Karolina Student
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-31 21:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6686
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-31 21:33:41