Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Andrespolu
Kierownik Ewelina Rostkowska
Z-ca kierownika Agnieszka Dudek

95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 126
tel. (42) 213-47-17
fax. (42) 213-24-40 wew. 834
e-mail: usc@andrespol.pl

Konto bankowe dla Urzędu Stanu Cywilnego w Andrespolu:
28 8781 0006 0000 0130 2000 0020

Do Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy:

 1. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.
 2. Przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz oświadczenia w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci.
 3. Wpisywanie aktów małżeństw do księgi stanu cywilnego i wydawanie z nich odpisów na podstawie dokumentów dostarczonych przez władze kościelne.
 4. Przyjmowanie oświadczeń o:
 • wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC, poza lokalem USC oraz w wypadku grożącego niebezpieczeństwa, 
 • uznaniu dziecka, uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
 • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do Sądu w sprawie możności lub niemożności zawarcia małżeństwa. Wydawanie obywatelom polskim zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia  małżeństwa  za granicą. Postępowanie w sprawach związanych z zawarciem małżeństwa przez obywateli polskich w kraju i za granicą oraz załatwianie korespondencji konsularnej. Sporządzanie decyzji administracyjnych w szczególności dotyczących:

 • transkrypcji aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,
 • odtworzenia aktu, którego księgi zostały zniszczone lub zagubione,
 • prostowania błędów pisarskich,
 • skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca jeżeli małżeństwo zawierane będzie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,
 • uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego,

Przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych do tych ksiąg. Sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz organizowanie uroczystości z okazji jubileuszy długoletniego pożycia. Przyjmowanie w formie protokołu oświadczenia ustnej woli spadkodawcy.

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2020-06-02 13:41
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 13:23

Dokumenty

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2020-10-21 14:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3346
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-30 13:23