Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Referat Rozwoju Infrastruktury Technicznej

Kierownik: Renata Mokrosińska

Tel. 42 213 24 40 wew. 851

e-mail: inwestycje@andrespol.pl

Do zadań Referatu Rozwoju Infrastruktury Technicznej należy:

 1. przygotowanie zlecenia wykonania dokumentacji projektowej, przygotowanie dokumentacji dla organów budowlanych, sprawdzenie dokumentacji;
 2. przygotowywanie materiałów i dokumentacji oraz wzorów umów dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 3. przygotowanie materiałów do zawarcia umów z wykonawcami;
 4. koordynowanie wykonawstwa inwestycji i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji prac we współpracy z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Infrastruktury Liniowej i Samodzielnym Stanowiskiem ds. Inwestycji Kubaturowych;
 5. dokonywanie ze służbami eksploatacyjnymi odbioru inwestycji oraz przeglądów gwarancyjnych;
 6. kontrola nad sporządzaniem dokumentacji powykonawczej i przekazywaniem zrealizowanej inwestycji użytkownikowi;
 7. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych;
 8. bieżące analizowanie stopnia i celowości wykorzystania środków inwestycyjnych;
 9. wnioskowanie o zabezpieczenie środków finansowych w ramach ustalonych planem rocznym inwestycji;
 10. udział w pracach odbiorowych realizowanej infrastruktury;
 11. wykonywanie sprawozdawczości z zakresu inwestycji, wystawianie dokumentów w zakresie przyjęcia i przekazania środka trwałego (OT, PT).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Student
 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2020-06-02 13:18
 • zmodyfikował: Karolina Student
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-20 11:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8942
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-20 11:19:11