Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Pełnomocnik Wójta ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Inspektor Marcin Rzesiewski
tel.: 042-213-27-26
e-mail:marcin.rzesiewski@andrespol.pl
Urząd Gminy Andrespol  (dawny budynek "CERAMIKI" - I piętro)
Rokicińska 125

Do zadań Samodzielnego Stanowiska d/s Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych i BHP należy:

 1. w zakresie zarządzania kryzysowego- Gminnego Centrum Reagowania:
  • monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
  • realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,
  • opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego,
  • planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej – Sołectwa,
  • przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
  • realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej;
 2. w zakresie obrony cywilnej:
  • czynności związane z obronnością i obroną cywilną realizowane są w zakresie ustalonym w przepisach dotyczących powszechnego obowiązku obrony i innych przepisach szczególnych, a także powierzone przez Szefa Wojewódzkiego i Gminnego Obrony Cywilnej oraz inne uprawnione organy,
  • prowadzenie spraw związanych z obronnością państwa,
  • przygotowanie organów gminy do działania w podwyższonej i pełnej gotowości obronnej państwa oraz w czasie wojny i innych zagrożeń,
  • przygotowanie Obrony Cywilnej dla zapewnienia w czasie wojny obrony ludności oraz dóbr materialnych i dóbr kultury przed skutkami działań wojennych, jak również do udziału w czasie pokoju w akcjach związanych ze zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych, likwidację większych awarii i katastrof, świadczenia na rzecz sił zbrojnych i obrony kraju związanych z administrowaniem rezerwami osobowymi, pokojowym uzupełnieniem wojsk oraz zabezpieczeniem ich rozwinięcia, prowadzenie gospodarki materiałowej dla potrzeb Obrony Cywilnej gminy, prowadzenie gminnego programu mobilizacji,
  • prowadzenie nadzoru w zakresie zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej;
 3. w zakresie informacji niejawnych:
  • ochrona informacji niejawnych oraz systemów i sieci teleinformatycznych, szkolenie pracowników w tym zakresie,
  • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  • okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
  • opracowanie planu ochrony Urzędu Gminy i nadzorowanie jego realizacji,
  • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających,
  • prowadzenie Tajnej Kancelarii,
  • pełnienie funkcji Pełnomocnika Wójta d/s Informacji Niejawnych;
 4. prowadzenie spraw związanych z BHP w Urzędzie Gminy;
 5. realizacja zadań z zakresu dostępności;
 6. prowadzenie kart pojazdów i paliw dla pojazdów i urządzeń Urzędu i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Student
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2020-06-02 13:09
 • zmodyfikował: Michał Świderek
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-20 19:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8750
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-20 19:36:45