Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Sprostowanie aktów stanu cywilnego

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi:
 • w aktach zbiorowych,
 • z innymi aktami stanu cywilnego,
 • z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, uznanymi w państwie wystawienia jako akt stanu cywilnego,
 • z zagranicznymi dokumentami potwierdzającymi stan cywilny, wydanymi w państwie, który nie prowadzi rejestracji stanu cywilnego

o ile stwierdzają one zdarzenia wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, podlega sprostowaniu przez kierownika USC, który ten akt sporządził.

 • Wniosek może złożyć:
  • osoba, której akt dotyczy,
  • przedstawiciel ustawowy osoby, której akt dotyczy,
  • osoba, mająca interes prawny,
  • prokurator.

Indywidualna ocena przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów oraz ocena danych zawartych w aktach stanu cywilnego należy do kierownika USC.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Sprostowanie następuje w formie czynności materialno-technicznej po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz po analizie danych zawartych w aktach stanu cywilnego, będących podstawą sprostowania.

Miejsce załatwienia:

Urząd Stanu Cywilnego w Andrespolu
Rokicińska 126
95-020 Andrespol

 

Pokój nr 4, 42 213-47-17

Opłaty:

Opłata skarbowa wnoszona przy składaniu wniosku o sprostowanie
po dokonaniu czynności wydany zostaje odpis zupełny aktu

39 zł

Numer konta do wniesienia opłaty: 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020

Wymagane dokumenty:

 • Podanie
  • osobiście
  • korespondencyjnie
  • elektronicznie - podania przesłanego w postaci elektronicznej (art. 63§3a kpa)

 

 • Potwierdzenie wniesienia opłaty
 
 • Dokumenty zagraniczne będące podstawą sprostowania
 
 • Lub materiały archiwalne z archiwów państwowych w postaci uwierzytelnionego odpisu, wypisu lub reprodukcji uwierzytelnionej z tych materiałów
 

W przypadku polskich aktów stanu cywilnego, Wnioskodawca wskazuje, w których urzędach stanu cywilnego w kraju znajdują się wcześniejsze akty dla osoby, której akt ma zostać sprostowany, a także gdzie znajdują się akty stanu cywilnego jej wstępnych.

 • W zależności od aktu, który ma być sprostowany podstawę sprostowania stanowić mogą odpowiednie akty stanu cywilnego sporządzone na terenie RP według poniższych wskazówek:
  • akt małżeństwa rodziców (dotyczy sprostowania aktu urodzenia)
  • akt urodzenia żony (dotyczy sprostowania aktu małżeństwa)
  • akt urodzenia męża (dotyczy sprostowania aktu małżeństwa)
  • akt małżeństwa (dotyczy sprostowania aktu zgonu)
  • akt urodzenia osoby zmarłej (dotyczy sprostowania aktu zgonu)
 

Akty stanu cywilnego cudzoziemców sporządzone przed 1 marca 2015 r. mogą zostać sprostowane na podstawie:

 • dokumentu podróży
 • Innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo
 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Rostkowska
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-07-23 07:49
 • zmodyfikował: Michał Świderek
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-20 14:28

Dokumenty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Rostkowska
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-07-23 07:51
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7891
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-20 14:28:02