Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Samodzielne stanowisko ds. rozwoju

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Rozwoju należy:

 1.  Nadzór nad realizacją projektów o znaczeniu strategicznym dla Gminy;
 2. Prowadzenie monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym analizowanie programów europejskich i krajowych pod kątem możliwości wykorzystania ich na terenie Gminy oraz przedkładanie informacji z tego zakresu Wójtowi Gminy, komórkom organizacyjnym Urzędu oraz jednostkom organizacyjnym Gminy;
 3. Pozyskiwanie informacji o podmiotach oferujących pomoc finansową i warunkach stawianych projektom i wnioskom ubiegającym się o środki pomocowe;
 4. Monitoring wykonania projektów realizowanych w partnerstwie i współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
 5. Analiza usług świadczonych przez Gminę oraz schematów organizacji dostarczania tych usług oraz możliwości doskonalenia świadczenia usług dostarczanych przez jednostki gminne i jednostki zależne;
 6. Opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy, w tym opracowywanie programów operacyjnych do strategii;
 7. Gromadzenie i analiza danych związanych z realizacja zadań strategicznych;
 8. Opracowywanie zestawień i realizowanych działań strategicznych, ich analiza i raportowanie.

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-07-02 12:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3596
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-02 12:41:42