Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że posiedzenie Komisji Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 5 maja 2021 r. o godz. 10:00
Posiedzenie Komisji zwołane w trybie zdalnym z Urzędu Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.


Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2020 r. – część I.
2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-04-30 11:28

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że obrady Komisji Rewizyjnej odbędą się w dniu 6 maja 2021 r. o godz. 10:00
z Urzędu Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.


Proponowany porządek obrad:
1. Kontrola realizacja dochodów podatkowych za 2019 - 2020 rok z terenu Gminy Andrespol.
2. Przyjęcie tematów kontroli związanych z rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrespol za rok 2020 w ramach absolutorium Wójta Gminy.
3. Sprawy różne i Wolne wnioski.

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-05-04 16:48
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-04 16:49

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że posiedzenie wyjazdowe Komisji Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 7 maja 2021r. o godz. 10:00.
Posiedzenie Komisji zwołane w trybie zdalnym z Urzędu Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.


Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Andrespolu za rok 2020.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrespol za rok 2020 w zakresie: oświaty, pomocy społecznej i kultury.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Andrespol z wykonania Programu Współpracy Gminy Andrespol z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku – wnioski członków Komisji.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-05-05 13:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1167
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-05 13:51