Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.andrespol.pl

Treść strony

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że obrady Komisji Rewizyjnej odbędą się w dniu 19 luty 2021 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Andrespol ul. Rokicińska 126.

Proponowany porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 2. Kontrola realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew z udziałem środków PROW.
 3. Kontrola realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Justynów i Wiśniowa Góra z udziałem środków RPO.
 4. Sprawy różne i Wolne wnioski.

 

 

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-02-09 16:55
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-16 12:28

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia,
że posiedzenie Komisji
Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 9:00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska 32 (budynek sali gimnastycznej).

Proponowany porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 2. zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok;
 3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2021 – 2031;
 4. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol;
 5. przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol;
 6. zakupu od osób fizycznych udziałów w działce gruntu położonej w Wiśniowej Górze;
 7. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody;
 8. ustalenia na rok 2021 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustalenia na rok 2021 form i specjalności objętych dofinansowaniem;
 9. Wyrażenie opinii w sprawie zakresu wykonania przebudowy dróg gminnych w 2021 roku w miejscowości Kraszew.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-02-19 11:47
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-19 11:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 527
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-19 11:48