Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień

Inspektor Danuta Chmielewska

tel.: 42 213 23 28
e-mail: uzaleznienia@andrespol.pl

Urząd Gminy Andrespol (dawny budynek "CERAMIKI" - I piętro)
ul. Rokicińska 125 pok nr 19

Do zadań pełnomocnika Wójta ds. Uzależnień należy:

  1. Prowadzenie w imieniu Wójta  Gminy spraw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Andrespol, a w szczególności:
  • reprezentowanie gminy Andrespol przed sądami, prokuraturą, policją, organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie spraw wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • opracowywanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz projektu podziału środków na jego realizację,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Andrespolu, ul. Rokicińska 125 pok nr 19.

Metryka

  • opublikował: Michał Świderek
    data publikacji: 2020-06-02 20:22
  • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
    ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 13:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8875
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-30 13:16:16