Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji Kubaturowych

Inspektor: Zbigniew Snelewski
Inspektor: Szymin Tarka

tel.: (42) 213-24-40 wew. 820

email: .zbigniew.snelewski@andrespol.pl

email: szymon.tarka@andrespol.pl

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Inwestycji Kubaturowych należy:

 1. sprawdzanie dokumentacji projektowej Inwestycji kubaturowych;
 2. przygotowywanie materiałów i dokumentacji oraz wzorów umów dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 3. koordynowanie wykonawstwa inwestycji w w/w zakresie i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji prac we współpracy z powołanym inspektorem nadzoru;
 4. dokonywanie ze służbami eksploatacyjnymi odbioru inwestycji oraz przeglądów gwarancyjnych;
 5. kontrola nad sporządzaniem dokumentacji powykonawczej i przekazywaniem zrealizowanej inwestycji użytkownikowi;
 6. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych;
 7. bieżące informowanie Wójta Gminy i Z-cy Wójta o postępie realizowanych zadań inwestycyjnych;
 8. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 9. sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wykorzystanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
 10. współudział w pracach odbiorowych innych remontów i inwestycji realizowanych przez Gminę Andrespol.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Student
  data wytworzenia: 2023-04-20
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-04-26 10:17
 • zmodyfikował: Karolina Student
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-26 10:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1249
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-26 10:17:27