Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.andrespol.pl

Treść strony

Obsługa Biura
Iwona Rosiak
tel.: 042-213-24-40 wew. 835
e-mail: biurorady@andrespol.pl

Do zadań Biura Rady Gminy należy:

 1. Organizacyjno-techniczna obsługa Rady Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, a w szczególności:
  • obsługa kancelaryjno-biurowa oraz merytoryczna Rady Gminy i jej Komisji,
  • nadzór nad przygotowaniem materiałów na sesje Rady, posiedzenia Komisji, dostarczanie materiałów Radnym, sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady i obsługa organizacyjna posiedzeń,
  • prowadzenie rejestrów: uchwały Rady Gminy, wniosków i opinii Komisji, interpelacji i wniosków radnych, ewidencji Radnych oraz skarg i wniosków,
  • terminowe przekazywanie do realizacji wniosków Rady oraz wniosków i interpelacji radnych
  • udział w opracowywaniu projektów planów pracy Rady Gminy i jej Komisji, uchwał Rady Gminy oraz opracowywaniu i przedstawianiu projektów wniosków i opinii Komisji w sprawach merytorycznych i organizacyjnych
  • opracowywanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady informacji, ocen i wniosków dla potrzeb Rady, a w szczególności dotyczących wykorzystywania wniosków i opinii Komisji przez organy, do których były one skierowane, prawidłowości i terminowości realizacji zapytań i wniosków radnych,
  • czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych, szczególnie wynikających z ochrony stosunku pracy radnych, przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w tych sprawach oraz pomoc instruktażowo-szkoleniowa dla radnych Rady Gminy,
  • przekazywanie uchwał Rady Gminy organom administracji rządowej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz protokołów z Komisji i sesji Rady Gminy Wójtowi Gminy.
 2. Współdziałanie i pomoc organizacyjno-prawna sołectwom, a w szczególności:
  • pomoc w obsłudze prawnej sołectw, obsługa organizacyjna sołectw, w tym protokołowanie zebrań wiejskich,
  • przekazywanie sołectwom uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta,
  • opracowywanie w oparciu o plany jednostkowe sołectw, zbiorowych planów finansowych sołectw oraz przygotowywanie projektów budżetu Gminy w części dotyczącej Rad Sołeckich,
  • nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej Sołectw we współdziałaniu z Referatem Finansowym,
  • analizowanie uchwał podjętych przez zebranie wiejskie i sposobu ich realizacji,
  • przekazywanie uchwał i protokołów z zebrań wiejskich Wójtowi Gminy i Radzie Gminy.

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2020-06-02 12:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 352
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-02 12:48